GRUPA LOTNICZA – L-551

GRUPA LOTNICZA – L-551

Konfiguracje grup lotniczych na lotniskowcu
ORB „Rzesza Bialeńska”

Typowa grupa lotnicza lekkiego lotniskowca ORB „Rzesza Bialeńska” składa się z 18 samolotów i śmigłowców – tyle maszyn mieści się do hangaru.

Typowy skład grupy lotniczej okrętu to:

– 12 wielozadaniowych samolotów myśliwskich STOVL F-12B
– 4 śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
– 2 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S (mogą być zastąpione przez kolejne dwa HS-7)

Typowy skład grupy lotniczej

Podobnie jak w przypadku lotniskowca ORB „Rewolucja Marcowa” okręt może zabrać na krótkie misje uderzeniowe nieco większą grupę lotniczą, jednak ze względu na mniejszą wielkość pokładu lotniczego i większą nadbudówkę można zabrać tylko 4 dodatkowe maszyny bazujące na pokładzie.

Skład grupy lotniczej w wariancie „uderzeniowym” to:

– 16 wielozadaniowych samolotów myśliwskich STOVL F-12B
– 4 śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
– 2 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S (mogą być zastąpione przez kolejne dwa HS-7)

Wzmocniony skład grupy lotniczej – z bazowaniem na pokładzie.

W okresie od września 2016 do listopada 2019 grupa lotnicza okrętu była oparta na samolotach AS-4 i występowała również w dwóch wariantach: typowym i uderzeniowym z bazowaniem 4 maszyn na pokładzie.

Typowy skład grupy lotniczej:

– 12 samolotów myśliwsko-szturmowych pionowego startu i lądowania AS-4
– 4 śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
– 2 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S (mogą być zastąpione przez kolejne dwa HS-7)

Typowa grupa lotnicza.

Skład grupy lotniczej w wariancie „uderzeniowym”:

  • 16 samolotów myśliwsko-szturmowych pionowego startu i lądowania AS-4
  • 4 śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
  • 2 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S (mogą być zastąpione przez kolejne dwa HS-7)
Grupa lotnicza w wariancie uderzeniowym z bazowaniem części maszyn na pokładzie.