41 EPSz

41. Eskadra Patrolowo-Szturmowa (41 EPSz)

= samoloty AP-3A =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • w czasie pokoju jest patrolowanie południowo-wschodniej granicy morskiej oraz zapobieganie naruszeniom granicy powietrznej (przez lekkie samoloty i śmigłowce) oraz morskiej,
  • w czasie wojny jednostka realizuje zadania bliskiego wsparcia wojsk lądowych oraz zwalczania śmigłowców i lekkich samolotów bojowych przeciwnika.

Eskadra wchodzi w skład


Schemat organizacyjny 41 EPSz.
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe AP-3A)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty AP-3A)

Eskadra jest wyposażona w lekkie samoloty bojowe typu AP-3A – są to maszyny przeznaczone do patrolowania i ataków na cele naziemne, które charakteryzują się dużą ekonomią patrolowania (lepszą niż samoloty odrzutowe i śmigłowce). Samoloty są też przeznaczone do pełnienia roli maszyn bliskiego wsparcia oraz ewentualnych działań przeciwpartyzanckich. Łącznie eskadra posiada 18 samolotów AP-3A (w tym 2 rezerwowe).

Zmodernizowany AP-3A nr 4101 – w nowym malowaniu i oznakowaniu.

Samoloty AP-3 w malowaniu używanym w okresie wiosna 2014 – październik 2019.

Samolot AP-3 z 41 EPSz (4101) – nieuzbrojony.
Samolot AP-3 z 41 EPSz (4101) – uzbrojony długotrwałego do lotu patrolowego w celu wsparcia sił naziemnych.

41 Eskadra Patrolowo-Szturmowa obecnie stacjonuje w