ETAT – BZ typu „C”

BRYGADA ZMECHANIZOWANA
TYPU „C”

Brygada zmechanizowana typu „C” jest związkiem taktycznym typu ciężkiego, w której występują zarówno czołgi podstawowe, jak i gąsienicowe bojowe wozy piechoty – mniej więcej w równych proporcjach. Jest to brygada wojsk operacyjnych, w która posiada w każdej kompanii około 18 wozów bojowych i jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt używany przez Wojska Lądowe RB.

Struktura organizacyjna BZC

Brygada zmechanizowana typu „C” ma w swoim składzie:

Brygada zmechanizowana dysponuje m.in.:

108 czołgami T-4B1

Czołg T-4B1

84 bojowymi wozami piechoty CVT-5A-30

Gąsienicowy BWP CVT-5A-30

24 wozami wsparcia ogniowego (105mm) CVT-5A-105

Gąsienicowy WWO CVT-5A-105

34 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5C-IFV (jako BWP i BWR)

Kołowy BWP CVW-5C-IFV

12 kołowymi wozami wsparcia ogniowego (105mm) CVW-5C-ACV (jako WWO i BWR)

Kołowy WWO CVW-5C-ACV

36 samobieżnymi moździerzami automatycznymi 120mm CVW-5C-SMH

Moździerz samobieżny CVW-5C-SMH

24 armato-haubicami samobieżnymi 155mm SGH-6A-155

Samobieżna armatohaubica SGH-6A-155

Pododdziałami bojowymi brygady są 3 bataliony zmechanizowane
i dywizjon artylerii samobieżnej.BATALION ZMECHANIZOWANYKOMPANIA DOWODZENIA

Kompania dowodzenia składa się z:

Razem kompania liczy 134 żołnierzy i ma:
 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • 16 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Pluton dowodzenia


Pluton dowodzenia liczy 57 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 12 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem)
liczy 21 żołnierzy:
 • dowódca batalionu
 • zastępca dowódcy batalionu
 • szef sztabu batalionu
 • adiutant dowódcy batalionu
 • 5 podoficerów sztabowych
 • podoficer łączności
 • 3 radiotelegrafistów
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ
  (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna łączności

Drużyna łączności
Drużyna dowódcy kompanii liczy 18 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • szef łączności batalionu
 • 3 podoficerów łączności
 • 8 radiotelegrafistów
 • 2 podoficerów technicznych
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd łączności)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu
Drużyna regulacji ruchu liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 2 strzelców km
 • 6 motocyklistów
 • 2 kierowców samochodów terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody terenowe UVL-5
 • 6 motocykli UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88 (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44 (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii
  (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Pluton rozpoznawczy

Pojazdy plutonu rozpoznawczego.
Pluton rozpoznawczy liczy 37 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)

Sekcja dowódcy

Z lewej sekcja dowódcy, z prawej drużyna rozpoznawcza.
Sekcja dowódcy liczy 7 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • 4 zwiadowców (w tym obsługa ukm)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • 3 zwiadowców
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego

Pluton saperów

Pluton saperów
Pluton saperów liczy 36 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC (z wyposażeniem saperskim)
 • 3 samochody ciężarowo-terenowe

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • 4 saperów
 • 3 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna dowodzenia ma na wyposażeniu:
 • 4 transportery opancerzone CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu saperskiego)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazdy sprzętowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D
  (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • 5 saperów
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna saperów ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzone CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu saperskiego)

Pluton medyczny

Pluton medyczny.
Pluton medyczny liczy 15 żołnierzy:
 • dowódca plutonu – lekarz
 • pomocnik dowódcy plutonu (farmaceuta)
 • 4 podoficerów sanitarnych
 • 4 sanitariuszy
 • 4 kierowców opancerzonych transporterów sanitarnych
 • kierowca samochodu ciężarowego
Pluton medyczny ma na wyposażeniu:
 • 4 sanitarne transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66


KOMPANIA ZMECHANIZOWANA

Kompania zmechanizowana składa się z:Razem kompania liczy 178 żołnierzy i ma:
 • 14 bojowych wozów piechoty CVT-5A-30
 • 4 wozy wsparcia ogniowego CVT-5A-105
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 46 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • pomocnik dowódcy kompanii
 • 2 strzelców wyborowych
 • specjalista łączności
 • saper
 • podoficer sanitarny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVT-5A-30
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna moździerzy

Drużyna moździerzy 60 mm
Drużyna moździerzy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVT-5A-30
 • 2 lekkie moździerze 60mm

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazdy bagażowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Pluton zmechanizowanyRazem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy
i ma 4 bojowe wozy piechoty CVT-5A-30.
Pojazdy plutonu zmechanizowanego

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • celowniczy ukm
 • pomocnik celowniczego ukm
 • celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
 • pomocnik celowniczego działa b.o.
 • amunicyjny
 • sanitariusz
 • dowódca bojowego wozu piechoty
  (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVT-5A-30
 • uniwersalny karabin maszynowy
 • lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • dowódca bojowego wozu piechoty
  (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVT-5A-30
 • dwa karabinki maszynowe

Pluton wsparcia ogniowego

Pluton wsparcia ogniowego
Pluton wsparcia liczy 12 żołnierzy
i ma 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-105 (z działami 105mm).
Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.


KOMPANIA CZOŁGÓW

Kompania czołgów składa się z:


Razem kompania liczy 100 żołnierzy i ma:
 • 18 czołgów T-4B1
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 6 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Pluton dowodzeniaPluton dowodzenia liczy 36 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 czołgi T-4B1
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
  (jest jednocześnie dowódcą pierwszego czołgu)
 • zastępca dowódcy kompanii
  (jest jednocześnie dowódcą drugiego czołgu)
 • pomocnik dowódcy kompanii
  (w razie potrzeby zajmuje miejsce
  dowódcy czołgu dowódcy lub zastępcy kompanii)
 • 2 działonowych czołgów
 • 2 ładowniczych czołgów
 • 2 kierowców czołgów
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 czołgi T-4B1
 • samochód terenowy UVL-5
 • motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-88
  (pojazdy amunicyjne)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różnych specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodu ciężarowego
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki czołgowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Pluton czołgów

Pluton czołgów
Pluton czołgów liczy 16 żołnierzy
i ma 4 czołgi T-4B1. Każdy wóz ma 4-osobową załogę:
 • dowódca
 • działonowy
 • ładowniczy
 • kierowca
Dowódca jednego czołgu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.


KOMPANIA WSPARCIA

Kompania wsparcia składa się z:Razem kompania liczy 114 żołnierzy i ma:
 • 6 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV
 • 12 samobieżnych moździerzy CVW-5C-SMH
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Pluton dowodzeniaPluton dowodzenia liczy 41 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 18 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • zastępca dowódcy kompanii
 • 6 specjalistów kierowania ogniem
 • podoficer sanitarny
 • 2 dowódców bojowych wozów piechoty
 • 2 działonowych bojowych wozów piechoty
 • 2 kierowców bojowych wozów piechoty
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii
  (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa (możliwość wyżywienia 200 ludzi)

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii
  (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Pluton moździerzy samobieżnych

Pluton moździerzy samobieżnych
Pluton moździerzy samobieżnych liczy 12 żołnierzy
i ma 4 samobieżne moździerze CVW-5C-SMH (z moździerzami automatycznymi 120mm).
Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.

Pluton obrony przeciwlotniczej

Pojazdy plutonu przeciwlotniczego
Pluton przeciwlotniczy liczy 37 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV.
Liczy cztery drużyny, przy czym pierwsza drużyna jest jednocześnie drużyną dowódcy plutonu.

Drużyna obrony przeciwlotniczej

Drużyna obrony przeciwlotniczej
Drużyna obrony przeciwlotniczej liczy 9 żołnierzy
(pierwsza drużyna 10):
 • dowódca plutonu (tylko w pierwszej drużynie)
 • dowódca drużyny
 • 4 operatorów ręcznej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych
 • 2 pomocników operatorów ręcznej wyrzutni rakiet
  przeciwlotniczych
Drużyna obrony przeciwlotniczej ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • 8 ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych.


KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna składa się z:
 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)


DYWIZJON ARTYLERIIBATERIA DOWODZENIA

Bateria dowodzenia składa się z:Razem bateria liczy 139 żołnierzy i ma:
 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • 3 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 18 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochody terenowe
 • 2 samochody osobowo-terenowe


Pluton dowodzenia
Pluton dowodzenia liczy 52 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 12 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy dywizjonu liczy
(wraz dowództwem) 21 żołnierzy:
 • dowódca dywizjonu
 • zastępca dowódcy dywizjonu
 • szef sztabu dywizjonu
 • adiutant dowódcy dywizjonu
 • 4 podoficerów sztabowych
 • 2 podoficerów łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów łączności
 • informatyk
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ
  (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna
Drużyna medyczna liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny – lekarz
 • pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
 • 2 podoficerów sanitarnych
 • 3 sanitariuszy
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66AM
  (pojazd sanitarny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Pluton zabezpieczenia

Pluton zabezpieczenia liczy 50 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 1 kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu łączności)
 • 6 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochody terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy plutonu zabezpieczenia liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer informatyk
 • podoficer łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowego
 • kierowca samochodu terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód terenowy UVL-5

Drużyna łączności

Drużyna łączności
Drużyna łączności liczy 16 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 4 podoficerów łączności
 • 6 szeregowych-specjalistów
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-44S
  (pojazd łączności)

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego
Drużyna rozpoznania topograficznego liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 3 podoficerów-specjalistów topografii
 • podoficer informatyk
 • 4 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • 2 kierowców samochodów terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd z wyposażeniem topograficznym)
 • 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego
Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 2 dowódców stacji
 • 6 specjalistów radiolokacji
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66RDR
  (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
 • samochód terenowy UVL-5

Pluton rozpoznawczy

Pojazdy plutonu rozpoznawczego


Pluton rozpoznawczy liczy 37 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 1 kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu łączności)
 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
  (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
  (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)

Sekcja dowódcy

Po lewej sekcja dowódcy, po prawej drużyna rozpoznawcza.
Sekcja dowódcy liczy 7 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • 4 zwiadowców (w tym obsługa ukm)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • 3 zwiadowców
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego

BATERIA DZIAŁ SAMOBIEŻNYCH

Bateria dział samobieżnych składa się z:


Razem bateria liczy 115 żołnierzy i ma:
 • 8 armato-haubic samobieżnych 155mm SGH-6A-155
 • 3 opancerzone transportery dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)
 • 8 opancerzonych transporterów amunicyjnych AVT-2M-AR (A)
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 18 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 41 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • opancerzony transporter dowodzenia AVT-2M-AR
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 18 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy baterii liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca baterii
 • 4 specjalistów kierowania ogniem
 • podoficer sanitarny
 • kierowca transportera opancerzonego
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony dowodzenia ATV-2M-AR (HQ)
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii-kancelista
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różne specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna
Drużyna amunicyjna liczy 12 żołnierzy:
 • podoficer amunicyjny (dowódca drużyny)
 • 2 pomocników podoficera amunicyjnego>
 • 9 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna amunicyjna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-88

Pluton ogniowy

Pojazdy plutonu ogniowego

Pluton ogniowy liczy 37 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)
 • 4 transportery opancerzone amunicyjne AVT-2M-AR (A)
 • 4 armato-haubice samobieżne SGH-6A-155

Sekcja dowodzenia

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej działon SGH-6A-155.
Sekcja dowodzenia liczy 5 żołnierzy
 • dowódca plutonu
 • podoficer ogniowy
 • podoficer łączności
 • sanitariusz
 • kierowca transportera dowodzenia
Sekcja dysponuje transporterem opancerzonym
dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)

Działon armato-haubicy

Działon armato-haubicy
Działon armato-haubicy liczy 8 żołnierzy
 • działonowy
 • celowniczy
 • 2 ładowniczych
 • kierowca armato-haubicy
 • 2 amunicyjnych
 • kierowca transportera amunicyjnego
Działon dysponuje:
 • armato-haubicą samobieżną SGH-6A-155
 • transporterem opancerzonym amunicyjnym AVT-2M-AR (A)

BATERIA LOGISTYCZNA

Bateria logistyczna składa się z:

 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)