ETAT – daplot typu O1

DYWIZJON ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
TYPU „O1”

JEDNOSTKA ARTYLERII DYWIZYJNEJ

Dywizjon artylerii przeciwlotniczej typu „O1” jest pododdziałem występującym na szczeblu dywizji zmechanizowanej. Służy zapewnieniu bliskiej obrony przeciwlotniczej elementów dywizji za pomocą nowoczesnych samobieżnych zestawów przeciwlotniczych z działkami kalibru 35mm.

Schemat organizacyjny daplot O1

Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej typu „O1” składa się z:

Środkami bojowymi dywizjonu są:

32 samobieżne (gąsienicowe) zestawy przeciwlotnicze 35mm SAAG-3-35

SAAG-3-35


BATERIA DOWODZENIA

Bateria dowodzenia składa się z:Razem bateria liczy 95 żołnierzy i ma:
 • 4 transportery opancerzone AVT-2
 • 4 samobieżne stacje radiolokacyjne
 • stanowisko dowodzenia radiolokacyjnego na przyczepie
 • 13 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 7 samochodów terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe


Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 57 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 transportery opancerzone AVT-2
 • 2 medyczne transportery opancerzone AVT-2-AM
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody terenowe
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy dywizjonu liczy
(wraz dowództwem) 20 żołnierzy:
 • dowódca dywizjonu
 • zastępca dowódcy dywizjonu
 • szef sztabu dywizjonu
 • adiutant dowódcy dywizjonu
 • 2 podoficerów sztabowych
 • 2 podoficerów łączności
 • 3 szeregowych-specjalistów łączności
 • 2 informatyków
 • 2 kierowców transporterów opancerzonych
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • 2 kierowców samochodów terenowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 transportery opancerzone AVT-2-HQ
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody terenowe UVL-5
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna
Drużyna medyczna liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca drużyny (felczer)
 • pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
 • podoficer sanitarny
 • 2 sanitariuszy
 • 2 kierowców transporterów opancerzonych
 • kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 opancerzone transportery medyczne AVT-2-AM
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii-kancelista
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony AVT-2-RV
  (technik kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66


Pluton radiolokacyjny
Pluton radiolokacyjny liczy 38 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 4 samobieżnych stacji radiolokacyjnych
 • stanowisko dowodzenia radiolokacyjnego na przyczepie
 • 6 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 5 samochodów terenowych

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowódcy
Drużyna dowodzenia liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer informatyk
 • podoficer łączności
 • 2 podoficerów specjalistów radiolokacji
 • 2 szeregowych-specjalistów radiolokacji
 • 2 szeregowych-specjalistów łączności
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • 2 kierowców samochodów terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66
 • stanowisko dowodzenia radiolokacyjnego na przyczepie
 • 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego
Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 2 dowódców stacji
 • 4 specjalistów radiolokacji (operatorów)
 • 2 kierowców stacji radiolokacyjnych
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samobieżne stacje radiolokacyjne
  bliskiego zasięgu
 • samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66
 • samochód terenowy UVL-5

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny (technik radiolokacji)
 • zastępca dowódcy drużyny (technik radiolokacji)
 • 2 techników urządzeń radiolokacyjnych
 • 2 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu terenowego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66
 • samochód terenowy UVL-5


BATERIA PRZECIWLOTNICZA

Bateria przeciwlotnicza składa się z:


Razem bateria liczy 94 żołnierzy i ma:
 • 8 samobieżnych lufowych zestawów przeciwlotniczych
 • 3 opancerzone transportery dowodzenia AVT-2-HQ
 • 2 opancerzone transportery medyczne AVT-2-AM
 • transporter opancerzony AVT-2-UR
 • transporter opancerzony AVT-2-RV
 • 4 opancerzone transporterów amunicyjnych AVT-2-UA
 • 10 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle


Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 40 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 3 transportery opancerzone
 • 10 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy baterii liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca baterii
 • zastępca dowódcy baterii
 • podoficer łączności
 • podoficer sanitarny
 • 2 specjalistów kierowania ogniem
 • 2 specjalistów łączności
 • 2 kierowców transporterów opancerzonych
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony AVT-2-HQ
 • transporter opancerzony AVT-2-UR
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii-kancelista
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różne specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony AVT-2-RV
  (technik kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna
Drużyna amunicyjna liczy 8 żołnierzy:
 • podoficer amunicyjny (dowódca drużyny)
 • 2 pomocników podoficera amunicyjnego
 • 5 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna amunicyjna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
 • 4 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-66


Pluton ogniowy

Pojazdy plutonu ogniowego

Pluton ogniowy liczy 27 żołnierzy i dysponuje:
 • transporter opancerzony AVT-2-HQ
 • 4 artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze SAAG-3-35
 • 2 transportery opancerzone AVT-2-UA
  (pojazdy amunicyjne)

Sekcja dowodzenia

Po lewej sekcja dowodzenia, a po prawej drużyna artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych
Sekcja dowodzenia liczy 5 żołnierzy
 • dowódca plutonu
 • podoficer ogniowy
 • podoficer łączności
 • sanitariusz
 • kierowca transportera opancerzonego
Sekcja dysponuje transporterem opancerzonym AVT-2-HQ

Drużyna artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych

Drużyna artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych liczy 11 żołnierzy
 • 2 obsługi artyleryjskich zestawów
  przeciwlotniczych po 4 żołnierzy
 • 2 amunicyjnych
 • kierowca transportera amunicyjnego
Drużyna dysponuje:
 • 2 artyleryjskimi zestawami przeciwlotniczymi SAAG-3-35
 • transporterem opancerzonym AVT-2-UA
  (pojazd amunicyjny).


BATERIA LOGISTYCZNA

Bateria logistyczna składa się z:

 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)