ETAT – bat. ochr i obrony

BATALION OCHRONY I OBRONY

PODODDZIAŁ SZCZEBLA DYWIZYJNEGO i WYŻSZEGO

Batalion ochrony i obrony występuje na szczeblu dywizji – jego zadaniem jest zapewnienie obrony dowództwa dywizji (lub związkom taktycznym wyższego szczebla) oraz działania codziennej ochrony jego elementów, zarówno w warunkach koszarowych, jak i przede wszystkim w warunkach polowych (ochrona bazy polowej dowództwa).

Schemat bat. ochr. i obrony

Batalion ochrony i obrony ma w swoim składzie:

Batalion ochrony i obrony dysponuje m.in.:

28 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5C-IFV

BWP CVW-5C-IFV

8 kołowymi wozami wsparcia ogniowego (105mm) CVW-5C-ACV

WWO CVW-5C-ACV

4 samobieżnymi moździerzami automatycznymi (120mm) CVW-5C-SMH

Samobieżny moździerz CVW-5C-SMH


KOMPANIA DOWODZENIARazem kompania liczy 132 żołnierzy i ma
 • 4 moździerze samobieżne CVW-5C-IFV
 • 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 17 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody terenowe
 • 2 samochody osobowo-terenowe
 • 6 motocykli


Pluton dowodzenia


Pluton dowodzenia liczy 84 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 14 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem) liczy 21 żołnierzy:
 • dowódca batalionu
 • zastępca dowódcy batalionu
 • szef sztabu batalionu
 • adiutant dowódcy batalionu
 • 5 podoficerów sztabowych
 • podoficer łączności
 • 3 radiotelegrafistów
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ
  (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna łączności

Drużyna łączności
Drużyna łączności liczy 18 żołnierzy:
 • szef łączności batalionu
 • 3 podoficerów łączności
 • 8 radiotelegrafistów
 • 2 podoficer techniczny
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd łączności)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu
Drużyna regulacji ruchu liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 2 strzelców km
 • 6 motocyklistów
 • 2 kierowców samochodów terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody terenowe UVL-5
 • 6 motocykli UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna
Drużyna medyczna liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny – felczer
 • pomocnik dowódcy drużyny (farmaceuta)
 • 2 podoficerów sanitarnych
 • 3 sanitariuszy
 • 2 kierowców samochodów sanitarnych
 • kierowca samochodu ciężarowego
Pluton medyczny ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody sanitarne na podwoziach samochodów
  ciężarowo-terenowych UVM-5-66AM
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66


Pluton moździerzy samobieżnych

Pluton moździerzy samobieżnych
Pluton moździerzy samobieżnych liczy 12 żołnierzy
i ma 4 samobieżne moździerze CVW-5C-SMH
(z moździerzami automatycznymi 120mm).
Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego

Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.


Pluton saperów

Pluton saperów

Pluton saperów liczy 36 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
  (z wyposażeniem saperskim)
 • 3 samochodów ciężarowo-terenowych

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • 4 saperów
 • 3 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna dowodzenia ma na wyposażeniu:
 • 4 transportery opancerzone CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu saperskiego)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazdy sprzętowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D
  (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • 5 saperów
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna saperów ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzone CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu saperskiego)


KOMPANIA ZMECHANIZOWANA

Kompania zmechanizowana składa się z:Razem kompania liczy 178 żołnierzy i ma:
 • 14 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV
 • 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykli


Pluton dowodzenia
Pluton dowodzenia liczy 45 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy.
Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • pomocnik dowódcy kompanii
 • 2 strzelców wyborowych
 • specjalista łączności
 • saper
 • podoficer sanitarny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna moździerzy

Drużyna moździerzy 60 mm
Drużyna moździerzy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • 2 lekkie moździerze 60mm

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazdy bagażowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton zmechanizowany

Pojazdy plutonu zmechanizowanego

Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy
i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • celowniczy ukm
 • pomocnik celowniczego ukm
 • celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
 • pomocnik celowniczego działa b.o.
 • amunicyjny
 • sanitariusz
 • dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • uniwersalny karabin maszynowy
 • lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • dwa karabinki maszynowe


Pluton wsparcia ogniowego

Pluton wsparcia ogniowego
Pluton wsparcia liczy 12 żołnierzy i ma 4 wozy
wsparcia ogniowego CVW-5C-105 (z działami 105mm).
Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.


KOMPANIA OCHRONY

Kompania ochrony składa się z:Razem kompania liczy 214 żołnierzy i ma:
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 24 samochody ciężarowo-terenowe
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle


Pluton dowodzeniaPluton dowodzenia liczy 34 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 11 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • pomocnik dowódcy kompanii
 • 2 strzelców wyborowych
 • specjalista łączności
 • saper
 • podoficer sanitarny
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazdy bagażowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z nadwoziem warsztatowym – technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton ochrony


Razem pluton ochrony liczy 46 żołnierzy
i ma 4 samochody ciężarowo-terenowe.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy plutonu
 • celowniczy ukm
 • 2 pomocników celowniczego ukm
 • celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
 • pomocnik celowniczego działa b.o.
 • amunicyjny
 • sanitariusz
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo terenowy UVM-6-44D
 • uniwersalny karabin maszynowy
 • lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna o ochrony

Drużyna ochrony
Drużyna ochrony liczy 12 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • 3 strzelców
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • 3 strzeleców
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo terenowy UVM-6-88
 • dwa karabinki maszynowe


Pluton karabinów maszynowych


Razem pluton ochrony liczy 46 żołnierzy
i ma 4 samochody ciężarowo-terenowe.

Razem pluton karabinów maszynowych liczy 42 żołnierzy i ma 4 samochody ciężarowo-terenowe.


Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy liczy 6 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • zastępca d-cy plutonu
 • podoficer amunicyjny
 • 2 strzelców (pomocników podoficera amunicyjnego)
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego

Drużyna karabinów maszynowych

Drużyna karabinów maszynowych
Drużyna karabinów maszynowych liczy 12 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy wkm
 • pomocnik celowniczego wkm
 • 3 amunicyjnych
 • celowniczy wkm
 • pomocnik celowniczego wkm
 • 3 amunicyjnych
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo terenowy UVM-6-88
 • dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe


KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna składa się z:

 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)