Katalog – średnie samochody ciężarowe

Katalog sprzętu i uzbrojenia – Logistyka

SAMOCHODY CIĘŻAROWO-TERENOWE
ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI

POJAZDY W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYM

Typ UVM-6

Samochód ciężarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Jelcz 442, 662, 688

Jest to typowy skonstruowany jako typowo wojskowy pojazd ciężarowo-terenowy – w odróżnieniu od starszych typów pojazdów tej klasy, został opracowany typowo jako pojazd wojskowy. Charakterystyczną cechą pojazdu jest lekko opancerzona kabina, chroniąca przed ostrzałem z małokalibrowej broni strzeleckiej z odległości ponad 100m.

Seria samochodów UVM-6 stanowi obecnie podstawę wyposażenia SZ RB oraz zastępuje lub zastąpiła starsze typy pojazdów transportowych tej klasy. Obecnie prawie całkowicie w jednostkach liniowych i częściowo w jednostkach tyłowych.

Jest to ciężarówka o wszystkich osiach napędzanych, występująca w trzech typach podwozia – w układzie 4×4, 6×6 i 8×8. Na podwoziach tych pojazdów umieszcza się również nadwozia specjalne – np. autocysterny, samozaładowcze pojazdy do przewozu kontenerów czy stacje radiolokacyjne itd.

Podstawowe odmiany pojazdu:

Pojazdy dwuosiowe z napędem 4 x 4

UVM-6-44 – odmiana podstawowa

UVM-6-44 – z otwartą skrzynią ładunkową

UVM-6-44D – odmiana z powiększoną kabiną

UVM-6-44 – ze zwiększoną kabiną, kosztem mniejszej skrzyni ładunkowej, zabudowa burtowa z plandeką.

Wersja dwuosiowa – 4×4
– masa własna – 11 t
– ładowność – 4 t
– prędkość max – 85 km/h

Pojazdy trzyosiowe z napędem 6 x 6

UVM-6-66 – odmiana podstawowa

UVM-6-66 – ze skrzynią ładunkową krytą plandeką

UVM-6-66C – autocysterna

UVM-6-66C – autocysterna

UVM-6-66S – odmiana z zabudową specjalną

UVM-6-66S/HQ – pojazd dowodzenia i łączności z przedłużoną kabina i zabudowaną skrzynia ładunkowa w postaci kabiny specjalistycznej.

Wersja trzyosiowa – 6×6
– masa własna – 15 t
– ładowność – 10 t (autocysterna 7,5 t)
– prędkość max – 85km/h

Pojazdy czteroosiowe z napędem 8 x 8

UVM-6-88 – wersja podstawowa

UVM-6-88 – pojazd w wersji podstawowej, ze skrzynią ładunkową krytą plandeką brezentową.

UVM-6-88S – pojazd z zabudową specjalną

UVM-6-88S/RDR – jako pojazd specjalny z zabudowanym radarem artyleryjskim

Wersja czteroosiowa 8×8
– masa własna – 16,5 t
– ładowność – 15,5 t
– prędkość max – 85 km/h

Typ UVM-5

Samochód ciężarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Star 944, 1466

Seria samochodów ciężarowo-terenowych, będących zmilitaryzowanymi odmianami pojazdów cywilnych o średniej ładowności. Ten typ pojazdów był produkowany zanim do służby weszły pojazdy serii UVM-6 i zastępował częściowo starsze pojazdy UVM-4 w Siłach Zbrojnych RB.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i występuje w dwóch wersjach podwozia – 4×4 i 6×6. Część pojazdów posiada zabudowane nadwozia specjalne. Spore ilości tych pojazdów znajdują się w służbach logistycznych SZ RB choć są sukcesywnie, ale powoli zastępowane przez nowsze typy.

Pojazdy dwuosiowe z napędem 4 x 4

UVM-5-44 – wersja podstawowa


UVM-5-44 z typowym nadwoziem skrzyniowym, krytym plandeką

Wersja dwuosiowa – 4×4
– masa własna – 5 t
– ładowność – 4 t (szosa) i 3 t (teren)
– prędkość max – 95 km/h

Pojazdy trzyosiowe z napędem 6 x 6

UVM-5-66 – wersja podstawowa

UVM-5-66 z typowym nadwoziem skrzyniowym, krytym plandeką

UVM-5-66S – zabudowa specjalna

UVM-5-66S z nadwoziem specjalnym – warsztatowym
UVM-5-66S z nadwoziem specjalnym – ambulatorium medyczne

Wersja trzyosiowa – 6×6
– masa własna – 7 t
– ładowność – 7 t (szosa) i 5 t (teren)
– prędkość max – 95 km/h

POJAZDY STARSZYCH TYPÓW I NIETYPOWE

Typ UVM-4

Samochód cieżarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Star 266

Zmilitaryzowany samochód ciężarowo-terenowy, który powstał w początkach tworzenia się sił zbrojnych Republiki Bialeńskiej jako odpowiedź na zapotrzebowanie modernizacji parku samochodowego. Był jednak produkowany w ograniczonych ilościach, gdyż bardzo szybko zastąpiły go pojazdy serii UVM-5. Spotykany jest jeszcze w niewielkich ilościach w niektórych jednostkach oraz w służbach tyłowych.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i występuje tylko w odmianie i 6×6. Część pojazdów posiada zabudowane nadwozia specjalne.

UVM-4-66 – wersja podstawowa.

UVM-4-66 – wersja podstawowa, zabudowa burtowa z plandeką.

Wersja trzyosiowa (jedyna używana SZ RB) – 6×6
– masa własna – 7,5 t
– ładowność – 5 t (szosa) i 3,5 t (teren)
– prędkość max – 75 km/h

Typ UVM-3

Samochód cieżarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Kamaz 4310

Jest to najnowocześniejszy samochód ciężarowo-terenowy, który pozostał po poprzedniej państwowości i został przejęty podczas tworzenia się SZ RB. Ilości tych pojazdów były jednak niewielkie i w zasadzie występował (z chwilą utworzenia SZ RB) poza częścią służb logistycznych tylko w nieistniejącej już „pustynnej” 2 BOT.

W związku z nietypowością pojazdu w SZ RB część wyremontowanych pojazdów została przekazana do Żandarmerii Protektoratu, jako pojazdy zabezpieczające logistykę tej formacji wojskowo-policyjnej.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i występuje tylko w odmianie 6×6. Część pojazdów posiada zabudowane nadwozia specjalne – cysterny paliwowe i nadwozia warsztatowe.

UVM-3-66 – wersja podstawowa

UVM-3-66 – w wersji podstawowej czyli pojazdu ze skrzynią ładunkową

UVM-3-66C – autocysterna

UVM-3-66C – wersja pojazdu jako cysterna paliwowa.

UVM-3-66S – zabudowa specjalna

UVM-3-66S – wersja pojazdu z nadwoziem warsztatowym.

Pojazd trzyosiowy – 6×6
– masa własna – 7,5 t
– ładowność – 8 t (szosa) i 6 t (teren)
– prędkość max – 85 km/h

Typ UVM-2

Samochód ciężarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Ural 375/4320

Jest to najliczniej występujący samochód ciężarowo-terenowy, który pozostał po poprzedniej państwowości i został przejęty podczas tworzenia się SZ RB. Przed powstaniem SZ RB stanowił podstawę transportu armii i pozostał do dzisiaj w SZ RB w dużej liczbie i choć został już prawie całkowicie zastąpiony w jednostkach liniowych (poza nielicznymi wersjami specjalnymi – jak artyleryjska wyrzutnia rakietowa) to w formacjach tyłowych i logistyce występuje w dużej liczbie. Duże są też zapasy tych pojazdów, pomimo likwidacji tych najbardziej zużytych czy przekazywania ich do Żandarmerii Protektoratu.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i występuje tylko w odmianie 6×6 – również jako ciągnik siodłowy. Część pojazdów posiada zabudowane nadwozia specjalne np. cysterny paliwowe.

UVM-2-66 – wersja podstawowa

UVM-2-66 – w wersji podstawowej, pojazd ze skrzynią ładunkową, krytą plandeką.
UVM-2-66 – w wersji podstawowej bez plandeki, podwyższone burty

UVM-2-66C – autocysterna

UVM-2-66C – autocysterna paliwowa

UVM-2-66H – cągnik siodłowy

UVM-2-66H – ciągnik siodłowy
UVM-2-66H – ciągnik siodłowy z naczepą specjalną (stanowisko dowodzenia)

Pojazd trzyosiowy – 6×6
– masa własna – 8 t
– ładowność – 4,5 t
– prędkość max – 75 km/h

Typ UVM-1

Samochód ciężarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: ZiŁ-131

Najstarszy samochód ciężarowo-terenowy, występujący jeszcze bardzo nielicznie w SZ RB. Jest to pozostałość po armii poprzedniej państwowości, w zasadzie już wycofany z eksploatacji, ale w jednostkach tyłowych i na zapasach magazynowych znajduje się ich niewielka liczba, głównie ze względu na specjalistyczne nadwozia. Pojazdy te są przewidziane do zastąpienia w jak najkrótszym czasie.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i występuje tylko w odmianie 6×6 – również jako ciągnik siodłowy. Część pozostałych pojazdów posiada zabudowane nadwozia specjalne np. warsztatowe.

UVM-1 – wersja podstawowa

UVM-1-66 – w wersji podstawowej czyli pojazdu ze skrzynią ładunkową, krytą plandeką.
UVM-1-66 – w wersji podstawowej bez plandeki, podwyższona zabudowa burtowa.

UVM-1S – zabudowa specjalna

UVM-1-66 – pojazd z nadwoziem warsztatowym

UVM-1H – ciągnik siodłowy

UVM-1-66H – ciągnik siodłowy

Pojazd trzyosiowy – 6×6
– masa własna – 7 t
– ładowność – 5 t
– prędkość max – 70 km/h

Typ UVM-N

Samochód cieżarowo-terenowy
– średniej ładowności
– odpowiednik z reala: Mk 23 MVTR

Nietypowy samochód ciężarowo-terenowy w Siłach Zbrojnych RB. Została skonstruowany gdy przemysł zbrojeniowy realizował zamówienie na uzbrojenie i wyposażenie sił zbrojnych NUPIA (SBZ NUPIA). Niewielka seria tych pojazdów został przekazana SZ RB w celu przeprowadzenia testów polowych, a potem uzupełniła je pewna liczba tych samochodów pozostałych po realizacji kontraktu. Pojazd jest stosunkowo nowoczesny, ale ze względu na nietypowość używany tylko w ograniczonym zakresie w niektórych, wybranych formacjach.

Samochód posiada wszystkie osie napędzane i w Siłach Zbrojnych RB występuje tylko w odmianie 6×6 – część pojazdów występuje w odmianie cysterny paliwowej.

UVM-N-66 – wersja podstawowa

UVM-N-66 – wersja podstawowa, zabudowa skrzyniowa z planedką

UVM-N-66C – autocysterna

UVM-N-66C – w wersji cysterny paliwowej

Pojazd trzyosiowy – 6×6
– masa własna – 7,5 t
– ładowność – 6,5 t
– prędkość max – 105 km/h