Znaki rozpoznawcze

Znaki rozpoznawcze

Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej


Flagi, godło i znaki rozpoznawcze zostały wprowadzone na mocy ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej.

FLAGA SIŁ ZBROJNYCH

Flaga Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

GODŁO SIŁ ZBROJNYCH

Godło Sił Zbrojnych jest uproszczonym godłem państwowym – pozbawionym szarfy z napisem „Bialenia”.

Jest również malowane na statecznikach pionowych statków powietrznych i stanowi element rozpoznawczy samolotów i śmigłowców.

FLAGI RODZAJÓW WOJSK

Flaga Wojsk Lądowych.
Flaga Sił Powietrznych
Jest to również BANDERA MARYNARKI WOJENNEJ podnoszona na jednostkach morskich należących do Sił Zbrojnych RB

ZNAK ROZPOZNAWCZY SIŁ POWIETRZNYCH

Znak rozpoznawczy Sił Powietrznych.

Po lewej – wersja podstawowa
Po prawej – wersja o zmniejszonej widzialności.

Znak taki może być również malowany na pojazdach Sił Zbrojnych RB.