Układ v-słoneczny.

MAPA UKŁADU SŁONECZNEGO V-ŚWIATA

Mapa została wykonana na podstawie szczątkowych informacji zawartych w Micropedii oraz na podstawie badań wykonanych przez sondy bezzałogowe w ramach misji BSB-1, BSB-2 i BSB-3, które to badania są próbą weryfikacji dotychczasowej wiedzy na temat naszego układu planetarnego.

Pierwotnie zbadano tylko część układu planetarnego – tą bliższą naszemu V-Słońcu. Dalsze badania wykonane przez sondy misji BSB-1 i BSB-2 pozwoliły na rozbudowanie mapy naszego układu słonecznego. Wg obecnej wiedzy zawiera on 7 planet z czego pięć jest skalistych, a dwie są gazowe.

Zbadane planety i ich satelity.
W kolejności od V-Słońca

Układ V-słoneczny

VULCAN

Planeta Vulcan i jej księżyce

Średnica – 13600 km
Atmosfera – brak
Warunki – skalista planeta, gdzie panują wysokie temperatury i duża aktywność wulkaniczna.
Satelity – 2

Satelity Vulcana

1. Vulcan I
– średnica ok. 60km,
– brak atmosfery,
– nieregularna skała okrążająca Vulcana w bliskiej odległości.

2. Vulcan II
– średnica ok. 210km,
– brak atmosfery,
– nieregularna skała okrążająca Vulcana w odległości ok. dwukrotnie większej jak Vulcan I.

POLLIN

Planeta Pollin i jej satelity

Średnica – 12750 km
Atmosfera – zdatna do oddychania (Azot 78%, Tlen – 21%, Argon i inne gazy – ok. 1%)
Warunki – skalista planeta, warunki idealne do życia człowieka (v-człowieka?)
Satelity – 2

Satelity Pollinu

1. Pollin I (V-Księżyc)
– średnica 3476 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Pollin w średniej odległości 384 tys.km.

2. Pollin II
– średnica  3120 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Pollin w średniej odległości 436 tys.km.

CZERWONA PLANETA
(MARS)

Czerwona planeta i jej satelity

Średnica – 9780 km
Atmosfera – zdatna do oddychania (Azot 81%, Tlen – 17%, Argon i inne gazy – ok. 2%), ciśnienie mniejsze niż na Pollinie.
Warunki – skalista planeta, warunki zdatne do życia człowieka (ze względu na niskie ciśnienie może wystąpić konieczność posiłkowania się tlenem i adaptacji organizmu, ale brak czynników toksycznych).
Ciążenie – 0,85 ciążenia Pollinu,
Satelity – 2

Satelity Czerwonej Planety

1. Mars I (V-Księżyc)
– średnica 1100 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Czerwoną Planetę w bliskiej odległości 15 tys. km.

2. Mars II
– średnica  635 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Czerwoną Planetę w odległości 61 tys. km.

CIDARIS

Cidaris i jej satelita

Średnica – 10855 km
Atmosfera – zdatna do oddychania (Azot 76%, Tlen – 23%, Argon i inne gazy – ok. 1%), warstwa atmosfery większa o 1,8 raza niż na Pollinie
Warunki – skalista planeta, panują na niej niskie temperatury – jednak zdatne do życia człowieka, co najprawdopodobniej jest zasługą grubej warstwy atmosfery zatrzymujące promienie słoneczne.
Ciążenie – 0,91 ciążenia Pollinu,
Satelity – 1

Satelita Cidaris

1. Cidaris I (Alexis)
– średnica 2820 km,
– bardzo rozrzedzona atmosfera,
– skalisty, okrąża Cidaris w średniej odległości 74 tys.km.

BELGRAIDA

Gazowa planeta Belgraida

Średnica – 143000 km
Budowa – Planeta gazowa („gazowy gigant”)
Satelity – kilkadziesiąt – w tym 5 dużych.

Satelity Belgraidy

1. Belgraida I
– średnica 11174 km,
– atmosfera o ciśnieniu zbliżonym do atmosfery Pollinu (Azot 73%, Tlen 24%, 1% Dwutlenek węgla, 1% Argon, 1% Inne gazy)
– skalisty, okrąża Belgraidę w średniej odległości 89 tys. km.
– zdatny do życia człowieka, zdjęcia wskazują na obecność życia (bogatej roślinności)
– grawitacja – 0,95 ciążenia Pollinu.

2. Belgraida II
– średnica  3643 km,
– rozrzedona atmosfery, głównie dwutlenek siarki,
– skalisty, okrąża Belgraidę w średniej odległości 422 tys. km.

3. Belgraida III
– średnica 3122 km,
– bardzo rozrzedzona atmosfera – głównie tlen i wodór,
– skalisty, okrąża Belgraidę w średniej odległości 671 tys. km.

4. Belgraida IV
– średnica  5270 km,
– bardzo rozrzedzona atmosfera – głównie tlen,
– skalisty, okrąża Belgraidę w średniej odległości 1 070 tys. km.

5. Belgraida V
– średnica  4820 km,
– rozrzedzona atmosfera – prawie sam dwutlenek węgla,
– skalisty, okrąża Belgraidę w średniej odległości 1 883 tys. km.

GIGAS

Gazowy gigant – Gigas

Średnica – 205500 km
Budowa – Planeta gazowa („gazowy gigant”)
Satelity – kilkadziesiąt – w tym 8 dużych.

Trzy najbliższe i największe satelity planety GIGAS.

Trzy najbliższe i zdatne do życia księżyce Gigasa

1. Gigas I
– średnica 15300 km,
– atmosfera o ciśnieniu zbliżonym do atmosfery Pollinu (Azot 72%, Tlen 25%, 1% Dwutlenek węgla, 1% Argon, 1% Inne gazy)
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości ok. 98 tys. km.
– zdatny do życia człowieka, zdjęcia wskazują na obecność życia (bogatej roślinności)
– grawitacja – 1,15 ciążenia Pollinu.

2. Gigas II
– średnica  10890 km,
– atmosfera o ciśnieniu zbliżonym do atmosfery Pollinu (Azot 70%, Tlen 21%, Hel 6%, 1% Dwutlenek węgla, 1% Argon, 1% Inne gazy),
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 132 tys. km.
– zdatny do życia człowieka, zdjęcia wskazują na obecność roślinności i wody.
– grawitacja – 0,9 ciążenia Pollinu.

3. Gigas III
– średnica 13510 km,
– atmosfera o ciśnieniu zbliżonym do atmosfery Pollinu (Azot 71%, Tlen 23%, 3% Dwutlenek węgla, 1% Argon, 2% Inne gazy),
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 171 tys. km.
– zdatny do życia człowieka, choć panują na nim głownie dość niskie temperatury, a większość planety pokrywa lód.
– grawitacja – 1,05 ciążenia Pollinu

Dalsze duże satelity planety GIGAS

Dalsze satelity planety Gigas

4. Gigas IV
– średnica 5150 km,
– bardzo gęsta atmosfera złożona w 98% z azotu oraz w 2% z metanu.
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości ok. 447 tys. km.

5. Gigas V
– średnica  1425 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 1132 tys. km.

6. Gigas VI
– średnica 7155 km,
– brak atmosfery,
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 1250 tys. km.

7. Gigas VI
– średnica  9890 km,
– rozrzedzona atmosfera, głównie dwutlenek węgla,
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 1980 tys. km.

8. Gigas VIII
– średnica 9990 km,
– rozrzedzona atmosfera, głównie tlen,
– skalisty, okrąża Gigasa w średniej odległości 2250 tys. km.

MORTUUS

Planeta Mortuus i jej księżyc

Średnica – 18600 km
Budowa – Planeta skalista
Atmosfera –  Ciśnienie podobne do Pollinu (Azot 67%, Dwutlenek węgla – 18%, Tlen – 15%)
Satelity – 1 oraz pierścień złożony z odłamków skał.

Satelita Mortuusa

1. Mortuus I
– średnica ok. 6635km,
– brak atmosfery,
– skalisty satelita okrążający Mortuusa w odległości ok. 160 tys. km.