Skrzydła Lotnicze
Skrzydła Lotnicze

Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej

1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 1 SLT

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 2 SLT

3 Skrzydło Obrony Powietrznej – 3 SOP

4 Skrzydło Lotnictwa Rozpoznawczego – 4 SLR

5 Skrzydło Lotnictwa Transportowego – 5 SLTrans

6 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 6 SLT (Anatolia)

7 Skrzydło Lotnictwa Patrolowo-Szturmowego – 7 SLPSz (Anatolia)

8 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 8 SLT (Anatolia)