1 BRT

1 BRYGADA RADIOTECHNICZNA

JEDNOSTKA SIŁ POWIETRZNYCH


1 BRT powstała w lutym 2014 i jest związkiem taktycznym, którego zadaniem jest kontrola przestrzeni powietrznej Wyspy Bialeńskiej oraz wykrywanie zagrożeń powietrznych. Brygada współpracuje ściśle w zwalczaniu celów powietrznych z 1 BOPL SP.

W lipcu 2015 brygada została wyposażona w nowe urządzenia radiolokacyjne wyprodukowane w firmie Razor Arms

Struktura BRT

Brygada ma w swoim składzie:
– Dowództwo
– Batalion logistyczny
– Batalion łączności
– 4 dywizjony radiotechniczne

Dywizjon radiotechniczny ma:
– kompanię dowodzenia
– kompanię logistyczną
– 3 kompanie radiotechniczne

Kompania radiotechniczna składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu technicznego
– 2 plutonów radiotechnicznych.

Każdy pluton ma komplet urządzeń radarowych czyli stację radiolokacyjną kontroli obszaru powietrznego (trójwspółrzędną) oraz stację radiolokacyjną wykrywania celów na małych wysokościach.

Stacja radiolokacyjna kontroli obszaru powietrznego wraz pojazdami zabezpieczającymi i obsługą.
Stacja radiolokacyjna wykrywania celów na małych wysokościach wraz pojazdami zabezpieczającymi i obsługą.