Katalog – kołowe BWP, WWO i KTO
Katalog sprzętu i uzbrojenia

Wozy bojowe

KOŁOWE BOJOWE WOZY PIECHOTY
I WOZY WSPARCIA OGNIOWEGO
ORAZ POKREWNE KTO.POJAZDY W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYM

wersje:Typ CVW-5

Uniwersalny, kołowy wóz bojowy
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – Patria/Rosomak, Rak, prototyp Wilk.)

Prototyp CVW-5

Podstawowy typ kołowego wozu bojowego w SZ RB – pojazd czteroosiowy o dobrych własnościach jednych w terenie i w pełni pływający. Stanowi bazę dla pojazdów o różnym przeznaczeniu – kołowego bojowego wozu piechoty dla dywizji zmechanizowanych lekkich oraz pododdziałów rozpoznawczych, uzbrojonego transportera opancerzonego używanego m.in. w brygadach OT oraz nieuzbrojonego transportera opancerzonego dowodzenia czy do transportu działonów moździerzy i obsług wyrzutni PPK. Posiada również odmiany wykorzystywane jako opancerzone pojazdy sanitarne.Wersja CVW-5C

Pojazd stanowiący modernizację wcześniejszych odmian CVW-5 oraz wprowadzone od razu w standardzie CVW-5C nowe odmiany w postaci wozu wsparcia ogniowego oraz samobieżnego moździerza. Obecnie pojazdy w standardzie CVW-5C stanowią podstawę kołowych wozów bojowych w wojskach operacyjnych oraz dywizjach OT w SZ RB.

CVW-5C-IFV (kołowy bojowy wóz piechoty)

CVW-5C-ACV (wóz wsparcia ogniowego z armatą 105mm)

CVW-5C-SMH (samobieżny moździerz automatyczny)

CVW-5C-APC (kołowy transporter opancerzony – specjalistyczny)Wersja CVW-5B

Pojazd stanowiący modernizację wcześniejszych odmian CVW-5 i CVW-5B. Obecnie pojazdy w standardzie CVW-5B stanowią podstawę kołowych wozów bojowych w jednostkach OT w SZ RB. Natomiast opancerzone pojazdy sanitarne tej odmiany są używane w wojskach operacyjnych.

CVW-5B-IFV (kołowy bojowy wóz piechoty)

CVW-5B-APC (kołowy transporter opancerzony)

CVW-5B-AM (opancerzony transporter sanitarny)Wersja CVW-5A

Pojazd stanowiący modernizację pierwotnego CVW-5 oraz wprowadzony dodatkowo od razu w standardzie CVW-5A opancerzony pojazd sanitarny.. Obecnie pojazdy w standardzie CVW-5A czyli niezmodernizowane do standardu CVW-5B lub CVW-5C znajdują się w zapasach mobilizacyjnych.

CVW-5B-IFV (kołowy bojowy wóz piechoty)

CVW-5A-AM (opancerzony transporter sanitarny)Wersja CVW-5

Pierwotna wersja BWP i KTO – pojazdy w czasie służby zostały zmodernizowane do wyższych wersji. Obecnie pojazdy w standardzie CVW-5 czyli niezmodernizowane w zasadzie nie występują. Pojedyncze pozostałe pojazdy tej wersji są już tylko w ośrodkach szkolnych.

CVW-5-IFV (kołowy bojowy wóz piechoty)

CVW-5-IFV (kołowy transporter opancerzony)


Podstawowe dane taktyczno-techniczne (CVW-5C):

 • masa bojowa: 22-24 t
 • prędkość: 100 km/h (szosa)
 • zasięg: 700-800km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 8 żołnierzy (w wersji BWP)
Uzbrojenie w odmianie:
kołowego BWP
 • 30mm armata automatyczna
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
wozu wsparcia ogniowego – WWO
 • 105mm armata
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
moździerza samobieżnego
 • 120mm moździerz automatyczny
 • 7,62mm karabin maszynowy na stropie wieży
transportera opancerzonego
 • 12,7mm karabin maszynowy


POJAZDY UŻYWANE DAWNIEJ I NIETYPOWETyp CVW-4

Uniwersalny, kołowy wóz bojowy
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BTR-90)

Pojazd został zakupiony w początkach państwowości RB, dla zastąpienia starszych modeli kołowych transporterów opancerzonych – jednak do uzbrojenia jako standardowy został przyjęty CVW-5. Niewielka ilość wozów tego typu znajduje się w magazynach SZ RB – gdyż niegdyś używała ich 2BOT „Bengazi” (około 100 pojazdów, bo był w 2 batalionach i w jednostkach brygadowych). Jest to pojazd czteroosiowy o dobrych własnościach jezdnych w terenie i zróżnicowanym uzbrojeniu, choć nieco gorzej opancerzony niż CVW-5-IFV.

CVW-4-IFV (kołowy bojowy wóz piechoty)

CVW-4-APC (kołowy transporter opancerzony – specjalistyczny)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa bojowa: 20 t
 • prędkość: 100 km/h (szosa)
 • zasięg: 800km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 7 żołnierzy
Uzbrojenie w odmianie:
kołowego BWP
 • 30mm armata automatyczna
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • 30mm granatnik automatyczny
 • wyrzutnia PPK
uzbrojonego transportera opancerzonego
 • 7,62mm karabin maszynowy


Typ CVW-3

Kołowy transporter opancerzony
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – SKOT)

Transportery tego typu były używane w pewnych ilościach w początkach państwowości RB, obecnie wersja podstawowa i zmodernizowana zostały już wycofane z użytku, a pojazdy znajdujące się w magazynach są przebudowywane na pojazdy specjalistyczne: wozy dowodzenia i opancerzone pojazdy sanitarne. Jest to czteroosiowy transporter opancerzony, z uzbrojeniem w wieży obrotowej oraz o umiarkowanej mobilności w  terenie (pływający) i niewielkiej odporności na ogień, poza bronią strzelecką i odłamkami.

CVW-3B-HQ (transporter opancerzony – przebudowany na pojazd dowodzenia)

CVW-3B-APC (transporter opancerzony – zmodernizowana wieża)

CVW-3A-APC (transporter opancerzony)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa: 13 t
 • prędkość: 95km/h
 • zasięg: 700 km
 • załoga: 3 żołnierzy (w wersjach wozu dowodzenia
  – zależnie od wyposażenia 5-6)
 • desant: 10 żołnierzy (poza wersjami pojazdu dowodzenia)
Uzbrojenie:
 • 125mm armata gładkolufowa
 • 14,5mm wkm
 • 7,62mm km


Typ CVW-2

Kołowy transporter opancerzony
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BTR-60, BTR-70, BTR-80)

Transportery tego typu były zakupione i używane w dużych ilościach w początkach państwowości RB. Pomimo tego, że reprezentowały odrębne typy (kolejne pojazdy typoszeregu), to w SZ RB były używane w tym samym czasie i otrzymały podobne oznaczenie typu. Ostatnio używane były w brygadach OT przed reorganizacją – obecnie pozostało już niewiele tych pojazdów, używanych wyłącznie w celach szkoleniowych i pozorowania pola walki. Jest to czteroosiowy transporter opancerzony, z uzbrojeniem w wieży obrotowej oraz stosunkowo dobrej mobilności w terenie (pływający), ale o słabym pancerzu odpornym w zasadzie tylko na broń strzelecką do kalibru 7,62mm.

CVW-2C-APC (transporter opancerzony – III wersja)

CVW-2B-APC (transporter opancerzony – II wersja)

CVW-2A-APC (transporter opancerzony – I wersja)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • 10 t (CVW-2A), 11,5 t (CVW-2B), 13,5 t (CVW-2C)
 • prędkość: 80 km/h (szosa)
 • zasięg: 500-700 km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 14 żołnierzy (CVW-2A), 7 żołnierzy (CVW-2B), 8 żołnierzy (CVW-2B)
Uzbrojenie:
 • 14,5mm wkm
 • 7,62mm km


Typ CVW-1

Kołowy transporter opancerzony
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BTR-40)

Pierwszy typ transportera opancerzonego używanego w SZ RB, obecnie już dawno wycofany. Pojedyncze pojazdy używane są w ośrodkach szkolnych i do pozorowania pola walki. Dwuosiowy pojazd lekko opancerzony (ochrona tylko przez pociskami karabinowymi i odłamkami), otwarty z góry i o umiarkowanej mobilności w terenie.

CVW-1-APC (transporter opancerzony)

Pojazd nieuzbrojony
Pojazd z zamontowanym wkm 12,7mm

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa: 4,5 t
 • prędkość: 80 km/h
 • zasięg: 430km
 • załoga: 2 żołnierzy
 • desant: 8 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • na wysięgniku można montować
  12,7mm wkm lub 7,62mm km