Parlament

Parlament Republiki BialeÅ„skiej – najwyższy organ wÅ‚adzy ustawodawczej. Ma prawo do podejmowania ustaw specjalnych, ustaw i uchwaÅ‚. ParlamentarzyÅ›ci wybierani sÄ… przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpoÅ›rednich i wiÄ™kszoÅ›ciowych w gÅ‚osowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych okreÅ›la ustawa specjalna na okres 8 tygodni. Parlamentowi przewodniczy Prezydent lub PrzewodniczÄ…cy pro tempore Parlamentu powoÅ‚ywany przez gÅ‚owÄ™ paÅ„stwa spoÅ›ród grona Parlamentarzystów. Szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu, a w szczególnoÅ›ci czas trwania i sposób przeprowadzania debat i gÅ‚osowaÅ„, okreÅ›la Regulamin Parlamentu Republiki BialeÅ„skiej bÄ™dÄ…cy uchwaÅ‚Ä… Parlamentu.

Prezydium Parlamentu Republiki Bialeńskiej XLI kadencji

ImiÄ™ i nazwiskoFunkcja
Andrzej SwarzewskiPrezydent
Marek BajtuśPrzewodniczący pro tempore Parlamentu

Skład poselski na przestrzeni czasu:

 1. Komitet ZaÅ‚ożycielski (15.11.2013 – 07.12.2013): Andrzej Swarzewski, Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski, Konstanty Jerzy Michalski, Maciej KamiÅ„ski (wszyscy bezpartyjni)
 2. I kadencja (07.12.2013 – 14.12.2013): Andrzej Swarzewski, Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Konstanty Jerzy Michalski (Zjednoczona Platforma BialeÅ„ska)
 3. I kadencja (14.12.2013 – 06.01.2014): Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Akcja Narodowa), Konstanty Jerzy Michalski (Zjednoczona Platforma BialeÅ„ska)
 4. II kadencja (06.01.2014 – 02.02.2014): Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Akcja Narodowa), Maciej KamiÅ„ski (Zjednoczona Platforma BialeÅ„ska)
 5. III kadencja (02.02.2014 – 04.02.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex (PracujÄ…ca Unia Rewolucyjnej AktywnoÅ›ci), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa)
 6. III kadencja (04.02.2014 – 02.03.2014): Ronon Dex (PracujÄ…ca Unia Rewolucyjnej AktywnoÅ›ci), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Maciej KamiÅ„ski (Zjednoczona Platforma BialeÅ„ska)
 7. IV kadencja (02.03.2014 – 04.03.2014): Maria von Primisz, Andrzej Swarzewski, Ronon Dex (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Platforma Narodowo-BialeÅ„ska)
 8. IV kadencja (04.03.2014 – 30.03.2014): Maria von Primisz, Ronon Dex, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Platforma Narodowo-BialeÅ„ska)
 9. V kadencja (30.03.2014 – 03.04.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Jan Kaniewski (Nasza Demokracja)
 10. V kadencja (03.04.2014 – 12.04.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Jan Kaniewski (Nasza Demokracja)
 11. V kadencja (12.04.2014 – 11.05.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 12. VI kadencja (11.05.2014 – 13.05.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 13. VI kadencja (13.05.2014 – 22.06.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Konstanty Jerzy Michalski (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 14. VII kadencja (22.06.2014 – 03.07.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej KamiÅ„ski, Jan Kaniewski, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 15. VII kadencja (03.07.2014 – 01.08.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib, Baltazar Dostojewski (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 16. VII kadencja (01.08.2014 – 24.08.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 17. VIII kadencja (24.08.2014 – 26.10.2014): Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski (Jedna Bialenia), Ronon Dex, Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Guliano Montini (bezpartyjny)
 18. IX kadencja (26.10.2014 – 28.12.2014): Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex, Michael Redwitz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Kristian Arped, Maria von Primisz (Jedna Bialenia)
 19. X kadencja (28.12.2014 – 02.01.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Feliks Spirkin, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 20. X kadencja (02.01.2015 – 05.01.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Ivan von Lichtenstein (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 21. X kadencja (05.01.2015 – 01.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 22. X kadencja (01.02.2015 – 05.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 23. X kadencja (05.02.2015 – 15.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 24. X kadencja (15.02.2015 – 02.03.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Aleksandra Dostojewska (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 25. XI kadencja (02.03.2015 – 31.03.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Kristian Arped (Jedna Bialenia)
 26. XI kadencja (31.03.2015 – 04.04.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Kristian Arped (Jedna Bialenia)
 27. XI kadencja (04.04.2015 – 03.05.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia)
 28. XII kadencja (03.05.2015 – 04.06.2015): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (BialeÅ„ska Partia Regionów), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Jan Kaniewski (Integralistyczna Partia Bialenii), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny)
 29. XII kadencja (04.06.2015 – 14.06.2015): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (BialeÅ„ska Partia Regionów), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Andrzej Swarzewski, Hewret von Thorn (obaj bezpartyjni)
 30. XIII kadencja (14.06.2015 – 29.06.2015): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (Brodryjski Komitet Narodowy), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Ali ibn Abi Talib (BialeÅ„ska Partia Regionów), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 31. XIII kadencja (29.06.2015 – 26.07.2015): Andrzej Swarzewski, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (Brodryjski Komitet Narodowy), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Ali ibn Abi Talib (BialeÅ„ska Partia Regionów)
 32. XIV kadencja (26.07.2015 – 27.07.2015): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Feliks Spirkin (BialeÅ„ska Partia Regionów), Andrzej Swarzewski, Kristian Arped (obaj bezpartyjni)
 33. XIV kadencja (27.07.2015 – 28.07.2015): Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Andrzej Swarzewski, Kristian Arped (obaj bezpartyjni)
 34. XIV kadencja (28.07.2015 – 31.07.2015): Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny)
 35. XIV kadencja (31.07.2015 – 22.08.2015): Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Guliano Montini (bezpartyjny)
 36. XIV kadencja (22.08.2015 – 06.09.2015): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow, Fiodor Swirydiuk (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne)
 37. XV kadencja (06.09.2015 – 06.10.2015): Eddard Noqtern, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (Narodowy Åšwit WolnoÅ›ci), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne)
 38. XV kadencja (06.10.2015 – 18.10.2015): Eddard Noqtern, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski, Herman Kolineusz-Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna; ostatni nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi), Feliks Spirkin (Narodowy Åšwit WolnoÅ›ci)
 39. XVI kadencja (18.10.2015 – 19.10.2015): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju; drugi nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Partia Pracy Bialenii)
 40. XVI kadencja (19.10.2015 – 01.12.2015): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Partia Pracy Bialenii), Guliano Montini (bezpartyjny)
 41. XVII kadencja (01.12.2015 – 11.12.2015): Marek BajtuÅ›, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Feliks Spirkin, Karol Medycejski (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 42. XVII kadencja (11.12.2015): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Karol Medycejski, Herman Kolineusz-Michalski (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 43. XVII kadencja (11.12.2015 ): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 44. XVII kadencja (11.12.2015 – 13.12.2015): Marek BajtuÅ›, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Thomas von Lisendorff (Nasz Dom – Brodria), Guliano Montini (bezpartyjny)
 45. XVII kadencja (13.12.2015 – 25.12.2015): Marek BajtuÅ›, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Hewret von Thorn (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Guliano Montini (bezpartyjny)
 46. XVII kadencja (25.12.2015 – 10.01.2016): Marek BajtuÅ›, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), Hewret von Thorn (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 47. XVIII kadencja (10.01.2016 – 31.01.2016): Hewret von Thorn, Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju)
 48. XVIII kadencja (31.01.2016 – 15.02.2016): Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff, Herman Kolineusz-Michalski (Radykalne Centrum), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju)
 49. XVIII kadencja (15.02.2016 – 21.02.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Marek BajtuÅ›, Eddard Noqtern (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 50. XVIII kadencja (21.02.2016 – 28.02.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Marek BajtuÅ›, Eddard Noqtern (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (Radykalne Centrum), Fiodor Swirydiuk (Lepsza Bialenia; nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi)
 51. XIX kadencja (28.02.2016 – 11.03.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Fiodor Swirydiuk (bezpartyjny)
 52. XIX kadencja (11.03.2016 – 25.03.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Fiodor Swirydiuk (bezpartyjny)
 53. XIX kadencja (25.03.2016 – 12.04.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Józef Konstanty Bagrat (Ludowa Akcja Narodowa), Jan Lubomirski-Dostojewski (Partia Monarchistyczna)
 54. XX kadencja: (12.04.2016 – 23.05.2016): Eddard Noqtern, MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, Andrzej Swarzewski (obaj bezpartyjni)
 55. XXI kadencja (23.05.2016 – 12.07.2016): Andrzej Swarzewski, Feliks Spirkin, Ametyst Faradobus, Iwan Pietrow (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Ronon Dex, Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju)
 56. XXII kadencja (12.07.2016 – 22.07.2016): Iwan Pietrow, Alberto Carlos de Medici y Zep, Feliks Spirkin (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 57. XXII kadencja (22.07.2016 – 24.07.2016): Iwan Pietrow, Feliks Spirkin, Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii; ostatni nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 58. XXII kadencja (24.07.2016 – 26.07.2016): Iwan Pietrow, Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii; ostatni nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 59. XXII kadencja (26.07.2016 – 07.08.2016): Iwan Pietrow (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff, Piotr PaweÅ‚ de Zaym (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex, Thomas von Lisendorff (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 60. XXII kadencja (07.08.2016 – 25.08.2016): Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff, Piotr PaweÅ‚ de Zaym (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex, Thomas von Lisendorff (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 61. XXIII kadencja (25.08.2016 – 01.10.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 62. XXIII kadencja (01.10.2016 – 03.10.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny; nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi)
 63. XXIII kadencja (03.10.2016 – 06.10.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ› (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej KamiÅ„ski, Konstanty Jerzy Michalski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna; ostatni nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi)
 64. XXIV kadencja (06.10.2016 – 29.10.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 65. XXIV kadencja (29.10.2016 – 03.11.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Piotr PaweÅ‚ de Zaym, Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair (bezpartyjny)
 66. XXIV kadencja (03.11.2016 – 18.11.2016): MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski, Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski (Wspólnota Rozwoju), Maciej KamiÅ„ski, Ronon Dex (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair, Hewret von Thorn (obaj bezpartyjni)
 67. XXV kadencja (18.11.2016 – 29.12.2016): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Gaudius van der Cathair (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (Jedna Brodria), Hewret von Thorn, Iwan Pietrow (obaj bezpartyjni)
 68. XXVI kadencja (29.12.2016 – 06.01.2017): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Iwan Pietrow (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ› (obaj bezpartyjni)
 69. XXVI kadencja (06.01.2017 – 11.01.2017): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Iwan Pietrow (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ›, Thomas von Lisendorff (wszyscy bezpartyjni)
 70. XXVI kadencja (11.01.2017 – 04.02.2017): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Iwan Pietrow (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ›, Thomas von Lisendorff (wszyscy bezpartyjni)
 71. XXVI kadencja (04.02.2017 – 06.02.2016): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ›, Thomas von Lisendorff, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 72. XXVI kadencja (06.02.2016 – 19.02.2016): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek BajtuÅ›, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 73. XXVII kadencja (19.02.2017 – 03.03.2017): PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Andrzej Swarzewski (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 74. XXVII kadencja (03.03.2017 – 05.03.2017): Andrzej Swarzewski (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 75. XXVII kadencja (05.03.2017 – 10.03.2017): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna)
 76. XXVII kadencja (10.03.2017 – 26.03.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Tadeusz KrasnodÄ™bski (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Frederick Hufflepuff, Aleksandra Dostojewska (oboje bezpartyjni)
 77. XXVII kadencja (26.03.2017 – 02.04.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Tadeusz KrasnodÄ™bski (Wolność i NiepodlegÅ‚ość), Frederick Hufflepuff (bezpartyjny)
 78. XXVIII kadencja (02.04.2017 – 09.04.2017): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Ametyst Faradobus, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 79. XXVIII kadencja (09.04.2017 – 12.04.2017): Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Ametyst Faradobus, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 80. XXVIII kadencja (12.04.2017 – 26.04.2017): Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 81. XXVIII kadencja (26.04.2017 – 14.05.2017): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Andrzej Swarzewski, Marek BajtuÅ› (wszyscy bezpartyjni)
 82. XXIX kadencja (14.05.2017 – 24.06.2017): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 83. XXX kadencja (24.06.2017 – 26.07.2017): Akrypa Rabotowicz von Primisz, Maciej KamiÅ„ski, Thomas von Lisendorff (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski (obaj bezpartyjni)
 84. XXX kadencja (26.07.2017 – 14.08.2017): Akrypa Rabotowicz von Primisz, Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (wszyscy bezpartyjni)
 85. XXXI kadencja (14.08.2017 – 19.08.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Tadeusz KrasnodÄ™bski, Frederick Hufflepuff, Aleksandra Dostojewska (wszyscy bezpartyjni; ostatnia nie zÅ‚ożyÅ‚a przysiÄ™gi)
 86. XXXI kadencja (19.08.2017 – 02.09.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Tadeusz KrasnodÄ™bski, PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Frederick Hufflepuff (wszyscy bezpartyjni)
 87. XXXI kadencja (02.09.2017 – 07.10.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair (Nowa Rewolucja), Tadeusz KrasnodÄ™bski, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 88. XXXII kadencja (07.10.2017 – 07.11.2017): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Tadeusz KrasnodÄ™bski (wszyscy bezpartyjni)
 89. XXXII kadencja (07.11.2017 – 09.11.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz KrasnodÄ™bski, Kamil Maciejewski (wszyscy bezpartyjni)
 90. XXXII kadencja (09.11.2017 – 19.11.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Kamil Maciejewski (obaj bezpartyjni)
 91. XXXII kadencja (19.11.2017 – 06.12.2017): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Kamil Maciejewski, Hewret von Thorn (wszyscy bezpartyjni)
 92. XXXIII kadencja (06.12.2017 – 02.01.2018): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek BajtuÅ›, Frederick Hufflepuff, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 93. XXXIII kadencja (02.01.2018 – 08.01.2018): Maciej KamiÅ„ski, Akrypa Rabotowicz von Primisz (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna; drugi nie zÅ‚ożyÅ‚ przysiÄ™gi), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek BajtuÅ›, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 94. XXXIII kadencja (08.01.2018 – 12.01.2018): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek BajtuÅ›, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 95. XXXIII kadencja (12.01.2018 – 24.01.2018): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek BajtuÅ›, Frederick Hufflepuff, PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (wszyscy bezpartyjni)
 96. XXXIV kadencja (24.01.2018 – ): Maciej KamiÅ„ski (BialeÅ„ska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep, Sheldon Anszlus Lovelace, Frederick Hufflepuff (wszyscy bezpartyjni)

Lista wszystkich Marszałków Parlamentu (wliczono też prowadzącego obrady Komitetu Założycielskiego):

 1. Andrzej Swarzewski (15.11.2013 – 07.12.2013)
 2. Jan Kaniewski (senior 07.12.2013 – 09.12.2013)
 3. Konstanty Jerzy Michalski (09.12.2015 – 06.01.2014)
 4. Jan Kaniewski (p.o. 14.12.2013 – 20.12.2013)
 5. Andrzej Swarzewski (p.o. 20.12.2013 – 28.12.2013)
 6. Baltazar Dostojewski (senior 06.01.2014 – 09.01.2014)
 7. Maciej Kamiński (09.01.2014 – 02.02.2014)
 8. Jan Kaniewski (senior 02.02.2014 – 04.02.2014)
 9. Andrzej Swarzewski (p.o. seniora 02.02.2014 – 04.02.2014)
 10. Maciej Kamiński (04.02.2014 – 02.03.2014)
 11. Maria von Primisz (senior 02.03.2014 – 05.03.2014)
 12. Maciej Kamiński (05.03.2014 – 30.03.2014)
 13. Ronon Dex (senior 30.03.2014 – 03.04.2014)
 14. Maciej Kamiński (03.04.2014 – 11.05.2014)
 15. Maria von Primisz (senior 11.05.2014 – 13.05.2014)
 16. Maciej Kamiński (13.05.2014 – 22.06.2014)
 17. Ronon Dex (senior 22.06.2014 – 24.06.2014)
 18. Maria von Primisz (24.06.2014 – 24.08.2014)
 19. Maciej Kamiński (wice 11.07.2014 – 28.07.2014)
 20. Kristian Arped (senior 24.08.2014 – 26.08.2014)
 21. Guliano Montini (26.08.2014 – 26.10.2014)
 22. Kristian Arped (wice 23.09.2014 – 29.09.2014)
 23. Kristian Arped (19.10.2014 – 26.10.2014)
 24. Maciej Kamiński (senior 26.10.2014 – 01.11.2014)
 25. Maciej Kamiński (01.11.2014 – 28.12.2014)
 26. Akrypa Rabotowicz von Primisz (senior 28.12.2014 – 30.12.2014)
 27. Maria von Primisz (30.12.2014 – 02.03.2015)
 28. Akrypa Rabotowicz von Primisz (wice 31.12.2014 – 02.03.2015)
 29. Kristian Arped (wice 14.02.2015 – 23.02.2015)
 30. Kristian Arped (senior 02.03.2015 – 09.03.2015)
 31. Maciej Kamiński (09.03.2015 – 03.05.2015)
 32. Andrzej Swarzewski (p.o. 01.05.2015)
 33. Maria von Primisz (senior 03.05.2015 – 08.05.2015)
 34. Maciej Kamiński (08.05.2015 – 14.06.2015)
 35. Maria von Primisz (senior 14.06.2015 – 20.06.2015)
 36. Hewret von Thorn (20.06.2015 – 29.06.2015)
 37. Maciej Kamiński (wice 29.06.2015 – 08.07.2015)
 38. Maciej Kamiński (08.07.2015 – 26.07.2015)
 39. Andrzej Swarzewski (senior 26.07.2015 – 31.07.2015)
 40. Alberto Carlos de Medici y Zep (31.07.2015 – 06.09.2015)
 41. Maciej Kamiński (wice 07.08.2015 – 06.09.2015)
 42. Alberto Carlos de Medici y Zep (senior 06.09.2015 – 11.09.2015)
 43. Eddard Noqtern (11.09.2015 – 18.10.2015)
 44. Alberto Carlos de Medici y Zep (wice 16.09.2015 – 06.10.2015)
 45. Maciej Kamiński (senior 18.10.2015 – 23.10.2015)
 46. Iwan Pietrow (23.10.2015 – 01.12.2015)
 47. Piotr Paweł de Zaym (wice 15.10.2015 – 01.12.2015)
 48. Andrzej Swarzewski (senior 01.12.2015 – 06.12.2015)
 49. Guliano Montini (06.12.2015 – 25.12.2015)
 50. Eddard Noqtern (p.o. 23.12.2015 – 25.12.2015)
 51. Frederick Hufflepuff (p.o. 25.12.2015)
 52. Hewret von Thorn (25.12.2015 – 10.01.2016)
 53. Hewret von Thorn (senior 10.01.2016 – 14.01.2016)
 54. Hewret von Thorn (14.01.2016 – 31.01.2016)
 55. Andrzej Swarzewski (wice 14.01.2016 – 06.02.2016)
 56. Andrzej Swarzewski (06.02.2016 – 28.02.2016)
 57. Andrzej Swarzewski (senior 28.02.2016 – 02.03.2016)
 58. Frederick Hufflepuff (02.03.2016 – 15.03.2016)
 59. MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (15.03.2016 – 12.04.2016)
 60. MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (senior 12.04.2016 – 15.04.2016)
 61. Maciej KamiÅ„ski (15.04.2016 – 23.05.2016)
 62. Maciej KamiÅ„ski (senior 23.05.2016 – 30.05.2016)
 63. Marek BajtuÅ› (30.05.2016 – 12.07.2016)
 64. Maciej KamiÅ„ski (wice 30.05.2016 – 12.07.2016)
 65. Maciej KamiÅ„ski (senior 12.07.2016 – 20.07.2016)
 66. Ronon Dex (20.07.2016 – 25.08.2016)
 67. Maciej KamiÅ„ski (wice 21.07.2016 – 25.08.2016)
 68. MikoÅ‚aj Patryk Dostojewski (senior 25.08.2016 – 30.08.2016)
 69. Eddard Noqtern (30.08.2016 – 01.10.2016)
 70. Frederick Hufflepuff (wice 31.08.2016 – 06.10.2016)
 71. Maciej KamiÅ„ski (senior 06.10.2016 – 10.10.2016)
 72. Frederick Hufflepuff (10.01.2016 – 17.10.2016)
 73. Maciej KamiÅ„ski (p.o. 17.10.2016 – 22.10.2016)
 74. Tadeusz KrasnodÄ™bski (22.10.2016 – 18.11.2016)
 75. Maciej KamiÅ„ski (wice 22.10.2016 – 18.11.2016)
 76. Maciej KamiÅ„ski (senior 18.11.2016 – 22.11.2016)
 77. Hewret von Thorn (22.11.2016 – 29.12.2016)
 78. Hewret von Thorn (senior 29.12.2016 – 03.01.2017)
 79. Tadeusz KrasnodÄ™bski (03.01.2017 – 11.01.2017)
 80. Iwan Pietrow (wice 07.01.2017 – 22.01.2017)
 81. Iwan Pietrow (22.01.2017 – 30.01.2017)
 82. Maciej KamiÅ„ski (wice 30.01.2017 – 11.02.2017)
 83. Maciej KamiÅ„ski (11.02.2017 – 19.02.2017)
 84. Maciej KamiÅ„ski (senior 19.02.2017 – 20.02.2017)
 85. PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (20.02.2017 – 03.03.2017)
 86. Maciej KamiÅ„ski (wice 23.02.2017 – 02.04.2017)
 87. Maciej KamiÅ„ski (senior 02.04.2017 – 09.04.2017)
 88. Tadeusz KrasnodÄ™bski (p.o. seniora 09.04.2017 – 17.04.2017)
 89. Tadeusz KrasnodÄ™bski (17.04.2017 – 14.05.2017)
 90. Andrzej Swarzewski (wice 17.04.2017 – 14.05.2017)
 91. Tadeusz KrasnodÄ™bski (senior 14.05.2017 – 20.05.2017)
 92. Maciej KamiÅ„ski (20.05.2017 – 24.06.2017)
 93. Tadeusz KrasnodÄ™bski (wice 20.05.2017 – 24.06.2017)
 94. Maciej KamiÅ„ski (senior 24.06.2017 – 01.07.2017)
 95. Maciej KamiÅ„ski (01.07.2017 – 14.08.2017)
 96. Tadeusz KrasnodÄ™bski (wice 01.07.2017 – 14.08.2017)
 97. Tadeusz KrasnodÄ™bski (senior 14.08.2017 – 20.08.2017)
 98. Tadeusz KrasnodÄ™bski (20.08.2017 – 18.09.2017)
 99. Maciej KamiÅ„ski (wice 20.08.2017 – 07.10.2017)
 100. PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (senior 07.10.2017 – 25.10.2017)
 101. Maciej KamiÅ„ski (25.10.2017 – 06.12.2017)
 102. Maciej KamiÅ„ski (senior 06.12.2017 – 13.12.2017)
 103. Maciej KamiÅ„ski (13.12.2017 – 24.01.2018)
 104. Marek BajtuÅ› (wice 13.12.2017 – 24.01.2018)
 105. Maciej KamiÅ„ski (senior 24.01.2018 – 28.01.2018)
 106. Hewret von Thorn (28.01.2018 – )
 107. PaweÅ‚ Karol Medyceusz Zep (wice 28.01.2018 – )