Korwety

Korwety


Lista okrętów tego typu:
– ORB „Bern” (K-41)
– ORB „Kluczyn” (K-42)
– ORB „Jeziorno” (K-43)
– ORB „Szkutno” (K-44)
– ORB „Krabin” (K-45)
– ORB „Razorno” (K-46)
– ORB „Bark” (K-47)
– ORB „Zatoczyn” (K-48)

Lista okrętów tego typu:
– ORB „Teru” (K-161)
– ORB „Opena” (K-162)
– ORB „Fal” (K-163)
– ORB „Vak” (K-164)