Okręty desantowe

Okręty desantowe.

Lista okrętów tego typu:
– ORB „StanisÅ‚aw KotliÅ„ski” (L800)
– ORB „StanisÅ‚aw Wódnicki” (L-801)

Lista okrętów tego typu:
– ORB „Adam Janowicz” (L-3007)
– ORB „PuÅ‚kownik Sabin (L-3008)OKRĘTY WYCOFANE Z EKSPLOATACJILista okrętów tego typu:
– ORB „Adam Janowicz” (L-3007)
– ORB „PuÅ‚kownik Sabin (L-3008)