26-30 ELM

26 – 30 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= wielozadaniowe samoloty myśliwskie STOVL =

26. Eskadra Lotnictwa Morskiego (26 ELM)
27. Eskadra Lotnictwa Morskiego (27 ELM)
28. Eskadra Lotnictwa Morskiego (28 ELM)
29. Eskadra Lotnictwa Morskiego (29 ELM)
30. Eskadra Lotnictwa Morskiego (30 ELM)

= samoloty F-12B =

Aktualna struktura organizacyjna 21-25 ELM.

Eskadry o identycznym składzie, są wyposażone w wielozadaniowe samoloty myśliwskie krótkiego startu i pionowego lądowania (STOVL) typu F-12B Samoloty są przeznaczone do operowania z okrętów lotniczo-desantowych
ORB „Jan Leksy” (LHD-1), ORB „Mikołaj Kapczyński” (LHD-2) i ORB „Roman Hugenberg”  (LHD-3). Są to nowoczesne samoloty o rozbudowanych systemach elektronicznych, obniżonym skutecznym polu odbicia radarowego oraz mogące przenosić zarówno uzbrojenie przeznaczone do walki powietrznej, jak i do atakowania celów naziemnych oraz nawodnych.

Każda Eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, czterech kluczy liczących po 4 samoloty oraz klucza technicznego z 2 samolotami rezerwowymi – liczy razem 18 maszyn, choć zasadniczo operuje z pokładu okrętu 2 lub 3 kluczami, pozostawiając pozostałe w bazie lądowej, podobnie jak swój „rzut kołowy”.

Samolot F-12B z lotniskowca L-11 czyli ORB „Rewolucja marcowa”.
Samolot F-12B z lotniskowca L-551 czyli ORB „Rzesza Bialeńska” w locie nad morzem.
Samolot F-12B z lotniskowca L-550 czyli ORB „Wyspy przyjaźni” widziany od dołu – dla zachowania niskiego pola odbicia główne uzbrojenie mieści się w dwóch komorach w kadłubie. Jednak samolot może zabierać również uzbrojenie umieszczone na demontowalnych zewnętrznych belkach podwieszeń.

Do października 2019 eskadry były wyposażone w samoloty VTOL typu AS-4A – mając identyczną strukturę organizacyjną jak obecnie.

Samolot AS-4A – w który były poprzednio wyposażone eskadry 26-30.