ETAT – brozp typu R1

BATALION ROZPOZNAWCZY TYPU R1

PODODDZIAŁ SZCZEBLA DYWIZYJNEGO

Batalion rozpoznawczy typu R1 występuje na szczeblu dywizji i wykonuje naziemne rozpoznanie bojowe na rzecz jej elementów. Jest wyposażony w gąsienicowe BWP oraz wozy wsparcia ogniowego z armatami 120mm – pojazdy odróżniają się od tych znajdujących się w pododdziałach zmechanizowanych specjalistycznym wyposażeniem rozpoznawczym i łączności.

Struktura brozp typu R1

Batalion rozpoznawczy ma w swoim składzie:

Batalion rozpoznawczy dysponuje m.in.:

30 bojowymi wozami piechoty CVT-5A-30

BWP CVT-5A-30

24 wozami wsparcia ogniowego (120mm) CVT-5A-120

WWO CVT-5A-120


KOMPANIA DOWODZENIA

Kompania dowodzenia składa się z:

Razem kompania liczy 167 żołnierzy i ma:
 • 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • 23 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochodów terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe


Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 58 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 11 samochodów terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii
(wraz z dowództwem) liczy 21 żołnierzy:
 • dowódca batalionu
 • zastępca dowódcy batalionu
 • szef sztabu batalionu
 • adiutant dowódcy batalionu
 • 5 podoficerów sztabowych
 • podoficer łączności
 • 3 radiotelegrafistów
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ
  (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna łączności

Drużyna łączności
Drużyna łączności liczy 16 żołnierzy:
 • szef łączności batalionu
 • 4 podoficerów łączności
 • 8 szeregowych-specjalistów łączności
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66S
  (pojazdy łączności)

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton saperów

Pluton saperów

Pluton saperów liczy 36 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 3 samochody ciężarowo-terenowe

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • 4 saperów
 • 3 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (pojazdy sprzętowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D
  (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • 5 saperów
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzone CVW-5C-APC
  (w wersji pojazdu saperskiego)


Pluton rozpoznania radiolokacyjnegoPluton rozpoznania radiolokacyjnego liczy 58 żołnierzy
i ma na wyposażeniu:
 • 6 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-66RDR
  (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
 • 3 samochody ciężarowo-terenowe
 • 4 samochody terenowe

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia
Drużyna dowodzenia liczy 16 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • technik urządzeń radiolokacyjnych
 • 2 podoficerów informatyków
 • 3 podoficerów łączności
 • 2 radiotelegrafistów
 • 2 specjalistów analizy danych
 • 3 kierowców samochodów ciężarowo terenowych
 • kierowca samochodu terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
 • samochód terenowy UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego
Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 2 dowódców stacji
 • 6 specjalistów radiolokacji
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66RDR
  (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
 • samochód terenowy UVL-5


Pluton medyczny

Pluton medyczny
Pluton medyczny liczy 15 żołnierzy:
 • dowódca plutonu – lekarz
 • pomocnik dowódcy plutonu (farmaceuta)
 • 4 podoficerów sanitarnych
 • 4 sanitariuszy
 • 4 kierowców opancerzonych transporterów sanitarnych
 • kierowca samochodu ciężarowego
Pluton medyczny ma na wyposażeniu:
 • 4 sanitarne transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66


KOMPANIA ROZPOZNAWCZA

Kompania rozpoznawcza składa się z:Razem kompania liczy 178 żołnierzy i ma:
 • 10 bojowych wozów piechoty CVT-5A-30
 • 8 wozów wsparcia ogniowego CVT-5A-120/li>
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle


Pluton dowodzeniaPluton dowodzenia liczy 40 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 17 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • zastępca dowódcy kompanii
 • 2 strzelców wyborowych
 • 2 specjalistów łączności
 • saper
 • podoficer sanitarny
 • 2 dowódców bojowych wozów piechoty
 • 2 działonowych bojowych wozów piechoty
 • 2 kierowców bojowych wozów piechoty
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVT-5A-30
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 4 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-88
  (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-4
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton rozpoznawczy

Pojazdy plutonu rozpoznawczego

Pluton rozpoznawczy liczy 28 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 2 bojowe wozy piechoty CVT-5A-30
  (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)
 • 2 wozy wsparcia ogniowego CVT-5A-120
  (jako wozy rozpoznawcze z rozbudowanym wyposażeniem)

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza
Drużyna rozpoznawcza liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 6 zwiadowców (w tym snajper i celowniczy kbkm)
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVT-5A-30
 • wóz wsparcia ogniowego CVT-5A-120
Dowódca pierwszej drużyny jest dowódcą plutonu, a dowódca drugiej drużyny jego zastępcą.


KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna składa się z:

 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)