ETAT – pśb

PUŁK ŚMIGŁOWCÓW BOJOWYCH

JEDNOSTKA LOTNICTWA DYWIZYJNEGO

Pułk śmigłowców bojowych jest oddziałem zapewniającym wsparcie lotnicze elementom dywizji zmechanizowanej.

Struktura pułku śmigłowców bojowych.

Pułk śmigłowców składa się z:

Środkami bojowymi pułku są:

48 śmigłowców szturmowych HA-8

Śmigłowiec szturmowy HA-8

36 śmigłowców wielozadaniowych HU-7

Śmigłowiec wielozadaniowy HU-7

8 śmigłowców sanitarnych HU-7M

Śmigłowiec sanitarny HU-7M

24 śmigłowce obserwacyjne HO-2

Śmigłowiec obserwacyjny HO-2

4 śmigłowce transportowe HC-6

Śmigłowiec transportowy HC-6

W kompanii ochrony i obrony znajduje się ponadto:

15 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV

BWP CVW-5C-IFV

4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV

WWO CVW-5C-ACV

4 samobieżne moździerze automatyczne CVW-5C-SMH

Samobieżny moździerz CVW-5C-SMH

Pododdziałami bojowymi pułku są dwa dywizjony śmigłowców. Oprócz nich pułk posiada jeszcze kompanię ochrony i obrony służącą obronie lądowisk i elementów naziemnych pułku.DYWIZJON ŚMIGŁOWCÓW

Dywizjon śmigłowców składa się z:
Eskadra śmigłowców szturmowych

Eskadry śmigłowców szturmowych stanowią główną siłę bojową pułku i są przeznaczone do zwalczania zarówno środków pancernych za pomocą kierowanych pocisków przeciwpancernych oraz działka 30mm lub celów powierzchniowych za pomocą niekierowanych pocisków rakietowych, bomb i działka pokładowego oraz zasobników z bronią lufową. Śmigłowiec jest zdolny prowadzić walkę powietrzną za pomocą kierowanych pocisków powietrze-powietrze (termicznych) oraz działka pokładowego. Do prowadzenia rozpoznania i naprowadzania śmigłowców szturmowych na cle używane są lekkie śmigłowce obserwacyjne HO-2, które w razie potrzeby mogą przenosić też lekkie uzbrojenie.

Eskadra jest wyposażona w:

12 śmigłowców szturmowych HA-8

HA-8

4 śmigłowce obserwacyjne HO-2

HO-2


Eskadra śmigłowców wielozadaniowych

Eskadry śmigłowców wielozadaniowych są elementem rozpoznania, powietrznych stanowisk dowodzenia i transportu lotniczego dywizji zmechanizowanej – część śmigłowców jest przystosowana też do ewakuacji rannych z pola walki. Śmigłowce wielozadaniowe mogą również zwalczać różne cele za pomocą uzbrojenia podwieszanego.

Eskadra jest wyposażona w:

18 śmigłowców wielozadaniowych HU-7

HU-7

4 śmigłowce wielozadaniowych w wersji sanitarnej HU-7M

HU-7M

4 śmigłowce obserwacyjne HO-2

HO-2


Eskadra techniczna

Eskadra techniczna oprócz sprzętu i pojazdów naziemnych jest wyposażona w dwa ciężkie śmigłowce transportowe HC-6 – latające dźwigi, które mogą unieść i przetransportować uszkodzony śmigłowiec typów używanych w pułku. Mogą też transportować kontenery np. w celu utworzenia polowych lądowisk.

HC-6


KOMPANIA OCHRONY I OBRONY

Kompania ochrony i obrony jest rozbudowaną kompanią zmechanizowaną, która oprócz typowych (dla takiego pododdziału w RB) elementów posiada dodatkowo drużynę przeciwlotniczą w plutonie dowodzenia oraz dodatkowy element wsparcia w postaci plutonu moździerzy samobieżnych.

Kompania ochrony i obrony składa się z:
Razem kompania liczy 202 żołnierzy i ma:
 • 15 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV
 • 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • 4 samobieżne moździerze CVW-5C-SMH
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochoód terenowy
 • 2 motocykle


Pluton dowodzenia


Pluton dowodzenia liczy 57 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 3 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca kompanii
 • pomocnik dowódcy kompanii
 • 2 strzelców wyborowych
 • specjalista łączności
 • saper
 • podoficer sanitarny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna moździerzy

Drużyna moździerzy 60mm
Drużyna moździerzy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • celowniczy moździerza
 • pomocnik celowniczego moździerza 60mm
 • amunicyjny
 • dowódca bojowego wozu piechoty
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • 2 lekkie moździerze 60mm

Drużyna obrony przeciwlotniczej

Drużyna obrony przeciwlotniczej
Drużyna obrony przeciwlotniczej liczy 9 żołnierzy:
 • dowódca plutonu (tylko w pierwszej drużynie)
 • dowódca drużyny
 • 4 operatorów ręcznej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych
 • 2 pomocników operatorów ręcznej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych
Drużyna obrony przeciwlotniczej ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • 8 ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych.

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 14 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • 2 pomocników szefa kompanii
 • kancelista
 • 5 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd szefa kompanii)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazdy bagażowe)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-88
  (pojazdy amunicyjne)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton zmechanizowany

Pojazdy plutonu zmechanizowanego


Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy
i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • celowniczy ukm
 • pomocnik celowniczego ukm
 • celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
 • pomocnik celowniczego działa b.o.
 • amunicyjny
 • sanitariusz
 • dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • uniwersalny karabin maszynowy
 • lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • celowniczy kbkm
 • strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
 • strzelec (lekki granatnik ppanc)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • dwa karabinki maszynowe


Pluton wsparcia ogniowego

Pluton wsparcia ogniowego
Pluton wsparcia liczy 12 żołnierzy
i ma 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-105
(z działami 105mm). Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.


Pluton moździerzy samobieżnych

Pluton moździerzy samobieżnych
Pluton moździerzy samobieżnych liczy 12 żołnierzy
i ma 4 samobieżne moździerze CVW-5C-SMH
(z moździerzami automatycznymi 120mm).
Każdy wóz ma trzyosobową załogę:
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego
Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu,
a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.