Katalog – gąsienicowe BWP i WWO
Katalog sprzętu i uzbrojenia

Wozy bojowe

GĄSIENICOWE BOJOWE WOZY PIECHOTY
I WOZY WSPARCIA OGNIOWEGOPOJAZDY W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYMTyp CVT-5

Uniwersalny wóz bojowy
gąsienicowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – pojazd oparty na prototypach Anders)

Pojazdy CVT-5 stanowią podstawowy typ gąsienicowego BWP w SZ RB oraz pełnią rolę pojazdów rozpoznawczych (ze specjalistycznym wyposażeniem) na szczeblu dywizji. Na ich bazie opracowano dwa rodzaje wozów wsparcia ogniowego – z armata 105 mm i 120 mm.

Zmodernizowane odmiany wcześniejszego CVT-5 poprzez unowocześnienie SKO oraz pancerza mają oznaczenia CVT-5A. Odmiana uzbrojona w działo 105mm powstała i była produkowana od razu w standardzie CVT-5A.

CVT-5A-30 – bojowy wóz piechoty

CVT-5A-30 – BWP uzbrojony w działko automatyczne 30 mm

CVT-5A-105 – wóz wsparcia ogniowego

CVT-5A-105 – WWO uzbrojony w armatę 105 mm

CVT-5A-120 – wóz wsparcia ogniowego

CVT-5A-120 – WWO uzbrojony w gładkolufową armatę 120 mm

Pojazdy CVT-5 – przed modernizacją do standardu CVT-5A

CVT-5-30 – bojowy wóz piechoty

CVT-5-30 – BWP uzbrojony w działko automatyczne 30 mm

CVT-5A-120 – wóz wsparcia ogniowego

CVT-5-120 – WWO uzbrojony w armatę gładkolufową 120 mm

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa: 33 t
 • prędkość: 80km/h (szosa)
 • zasięg: 500km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 4 lub 8 żołnierzy w zależności
  od odmiany pojazdu
Uzbrojenie:
 • 30mm armata automatyczna
  lub armata 105 lub armata 120mm
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • możliwość instalacji wkm 12,7mm na wieży
 • możliwość instalacji wyrzutni PPK

POJAZDY UŻYWANE DAWNIEJ I NIETYPOWETyp CVT-4

Bojowy wóz piechoty
gąsienicowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – pojazd oparty na prototypach BWP-2000)

Pojazd powstał z potrzeby chwili, w czasie modernizacji i ujednolicania uzbrojenia SZ RB w połowie 2014 – zastępował starsze pojazdy tej klasy, szczególnie CVT-2- i CVT-1. Następnie został zastąpiony w linii przez pojazdy serii CVT-5, część tych BWP jest zakonserwowana i znajduje się w rezerwie.

Pojazd charakteryzuje się stosunkowo dobrym opancerzeniem (przedni pancerz chroni przed pociskami do 35mm) i silnym uzbrojeniem w postaci automatycznego działa 60mm – jednak nie posiada możliwości pływania. Nie rozwijano innych wersji pojazdu na tym podwoziu.

CVT-4-IFV – bojowy wóz piechoty

CVT-4-IFV – BWP uzbrojony w działo 60 mm

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • masa: 30 t
 • prędkość: 70km/h (szosa)
 • zasięg: 500km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 8 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • 60mm armata L/70
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • możliwość instalacji 2 wyrzutni PPK z boku wieży


Typ CVT-3

Bojowy wóz piechoty
gąsienicowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BMP-3)

Pojazd zakupiony w celach testowych w początkach państwowości RB i przewidywany wówczas dla zastąpienia  CVT-2-IFV i starszych CVT-1-IFV, był testowany również w „pustynnej” 2 BOT (stąd część wozów otrzymała malowanie i wyposażenie dostosowane do działań na pustyniach) – nie został jednak wprowadzony do służby liniowej, do użycia weszły wozy CVT-4-IFV, a potem wozy typoszeregu CVT-5.

Obecnie kilkanaście sztuk znajduje się w magazynach SZ RB. Jest to bojowy wóz piechoty charakteryzujący się niewielką masą (posiada pełne zdolności pływania), a co za tym idzie ze słabą osłoną pancerną – ale silnie uzbrojony zarówno w niskociśnieniową armatę 100mm (z możliwością wystrzeliwania z niej PPK), jak i w działko automatyczne 30mm.

CVT-3-IFV – bojowy wóz piechoty

CVT-3-IFV – BWP uzbrojony w sprzężone działa 100 mm i 30 mm
Pustynna odmiana CVT-3-IFV – używana w nieistniejącej już 2 BOT.

Podstawowe dane taktycno-techniczne:

 • masa: 19 t
 • prędkość: 70km/h (szosa)
 • zasięg: 600km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 7 żołnierzy (dwóch obsługuje km-y w kadłubie)
Uzbrojenie:
 • 100mm armata niskociśnieniowa
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • dwa km-y 7,62mm w przedniej części kadłuba
  (obsługiwane przez żołnierzy desantu)


Typ CVT-2

Bojowy wóz piechoty
gąsienicowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BMP-2)

Pojazd używany dawniej w SZ RB np. w 6 BPanc i 2 BOT (stąd część wozów posiada malowanie i wyposażenie pustynne), a obecnie niewielka ilość znajduje się w magazynach SZ RB oraz służy do szkolenia i pozoracji pola walki. Jest to bojowy wóz piechoty starszego typu o niewielkiej masie (posiada pełne zdolności pływania), ale o bardzo słabej ochronie pancernej (w zasadzie czołowy pancerz tylko przed wkm) – jednak o dużej manewrowości w terenie i bardzo niskiej sylwetce.

CVT-2-IFV – bojowy wóz piechoty

CVT-2-IFV – BWP uzbrojony w działko automatyczne 30 mm
Pustynna odmiana CVT-2-IFV używana w nieistniejącej już 2 BOT.

CVT-2-AM – opancerzony pojazd sanitarny

CVT-2-AM – opancerzony pojazd sanitarny na bazie BWP CVT-2

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • masa: 14 t
 • prędkość: 65km/h (szosa)
 • zasięg: 600km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 7 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • 30mm armata automatyczna
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • wyrzutnia PPK


Typ CVT-1

Bojowy wóz piechoty
gąsienicowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – BMP-1)

Pierwszy typ bojowego wozu piechoty używanego zarówno dawniej w SZ RB, pojazd słabo opancerzony (pełna ochrona tylko przed pociskami 7,62mm) i uzbrojony w niskociśnieniową armatę 73mm starego typu. Obecnie wycofany z użytku. Niewielkie ilości są obecne jeszcze używane do szkolenia i pozoracji pola walki – istnieje również prototyp zmodernizowanego pojazdu tego typu, ale nie została wprowadzona do użytku.

CVT-1-IFV – bojowy wóz piechoty

CVT-1-IFV – BWP uzbrojony w armatę niskociśnieniową 73 mm

CVT-1-RFV – bojowy wóz rozpoznawczy

CVT-1-RVF – bojowy wóz rozpoznawczy

CVT-1M-IFV – bojowy wóz piechoty

CVT-1M-IFV – prototyp zmodernizowanego CVT-1-IFV uzbrojony w działko 20 mm

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • masa: 12,5 t
 • prędkość: 65km/h (szosa)
 • zasięg: 500km
 • załoga: 3 żołnierzy
 • desant: 8 żołnierzy (2 w wersji CVT-1-RFV)
Uzbrojenie:
 • 73mm armata niskociśnieniowa
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • wyrzutnia PPK (brak w wersji CVT-1-RFV)