ETAT – darak typu „T”

DYWIZJON ARTYLERII RAKIETOWEJ TYPU „T”

JEDNOSTKA  ARTYLERII KORPUŚNEJ

Dywizjon artylerii rakietowej typu T jest pododdziałem występującym na szczeblu korpusu (w składzie brygad artylerii na szczeblu korpusów). Służy wsparciu ogniowemu dywizji i innych elementów korpusu na dużych odległościach do 65km. Dywizjon wykorzystuje samobieżne wyrzutnie rakietowe dla 12 artyleryjskich pocisków rakietowych kalibru 227mm.

Struktura dywizjonu

Dywizjon Artylerii Rakietowej typu „T” składa się z:

Środkami bojowymi dywizjonu są:

24 samobieżne wyrzutnie artyleryjskich pocisków rakietowych 227 mm STRL-2-227

STRL-2-227


BATERIA DOWODZENIA

Bateria dowodzenia składa się z:
Razem bateria liczy 99 żołnierzy i ma:
 • 19 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 5 samochodów terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe


Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 48 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • 12 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy dywizjonu liczy (wraz dowództwem) 19 żołnierzy:
 • dowódca dywizjonu
 • zastępca dowódcy dywizjonu
 • szef sztabu dywizjonu
 • adiutant dowódcy dywizjonu
 • 2 podoficerów sztabowych
 • 2 podoficerów łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów łączności
 • informatyk
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych
  (pojazdy dyspozycyjne)
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ
  (pojazd dowodzenia)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy i łączności)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH
  (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna
Drużyna medyczna liczy 10 żołnierzy:
 • dowódca drużyny – lekarz
 • pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
 • 2 podoficerów sanitarnych
 • 3 sanitariuszy
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66AM
  (pojazd sanitarny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii-kancelista
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników
 • 3 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)


Pluton zabezpieczenia

Pluton zabezpieczenia liczy 51 żołnierzy
i ma na wyposażeniu:
 • 7 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochody terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy plutonu zabezpieczenia liczy 8 żołnierzy:
 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer informatyk
 • podoficer łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowego
 • kierowców samochodu terenowego
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd sztabowy)
 • samochód terenowy UVL-5

Drużyna łączności

Drużyna łączności
Drużyna łączności liczy 16 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 4 podoficerów łączności
 • 6 szeregowych-specjalistów
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd łączności)
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-44S
  (pojazd łączności)

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego
Drużyna rozpoznania topograficznego
liczy 13 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 3 podoficerów-specjalistów topografii
 • podoficer informatyk
 • 4 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • 2 kierowców samochodów terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S
  (pojazd z wyposażeniem topograficznym)
 • 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego
Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego
liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 2 dowódców stacji
 • 6 specjalistów radiolokacji
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66RDR
  (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
 • samochód terenowy UVL-5


BATERIA ARTYLERYJSKICH WYRZUTNI RAKIET

Bateria artyleryjskich wyrzutni rakiet składa się z:


Razem bateria liczy 99 żołnierzy i ma:
 • 6 samobieżnych wyrzutni artyleryjskich pocisków
  rakietowych STRL-2-227
 • 3 opancerzone transportery dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)
 • 1 kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 19 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle


Pluton dowodzenia

Pluton dowodzenia liczy 43 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • opancerzony transporter dowodzenia AVT-2M-AR
 • kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 13 samochodów ciężarowo-terenowych
 • samochód terenowy
 • 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy
Drużyna dowódcy baterii liczy 14 żołnierzy:
 • dowódca baterii
 • zastępca d-cy baterii
 • 4 specjalistów kierowania ogniem
 • 2 specjalistów łączności
 • podoficer sanitarny
 • kierowca transportera opancerzonego
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 motocyklistów
Drużyna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony dowodzenia ATV-2M-AR (HQ)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44HQ
  (pojazd dowodzenia i łączności)
 • samochód terenowy UVL-5
 • 2 motocykle

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza
Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii-kancelista
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego
Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44
  (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66
  (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna
Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różne specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
 • kierowca transportera opancerzonego
Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki pojazdowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna
Drużyna amunicyjna liczy 10 żołnierzy:
 • podoficer amunicyjny (dowódca drużyny)
 • 2 pomocników podoficera amunicyjnego
 • 7 kierowców samochodów ciężarowych
Drużyna amunicyjna ma na wyposażeniu:
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
 • 8 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-88


Pluton ogniowy

Pojazdy plutonu ogniowego

Pluton ogniowy liczy 28 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
 • transporter opancerzony dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)
 • 3 samobieżne wyrzutnie rakiet STRL-2-227
 • 3 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-88

Sekcja dowodzenia

Po lewej sekcja dowodzenia, a po prawej działon wyrzutni rakiet
Sekcja dowodzenia liczy 5 żołnierzy
 • dowódca plutonu
 • podoficer ogniowy
 • podoficer łączności
 • sanitariusz
 • kierowca transportera dowodzenia
Sekcja dysponuje transporterem opancerzonym
dowodzenia AVT-2M-AR (HQ)

Działon wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych

Działon wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych
Działon wyrzutni liczy 7 żołnierzy
 • dowódca działonu
 • operator wyrzutni
 • kierowca wyrzutni rakiet
 • podoficer amunicyjny
 • 2 amunicyjnych
 • kierowców samochodu ciężarowo-terenowego
  (pojazd amunicyjny)
Działon dysponuje:
 • samobieżną wyrzutnią rakiet STRL-2-227
 • samochodem ciężarowo-terenowym UVM-6-88


BATERIA LOGISTYCZNA

Bateria logistyczna składa się z:

 • plutonu dowodzenia
 • plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
 • plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
 • plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
 • plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)