ETAT – das OT typu „K”

DYWIZJON ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ
OBRONY TERYTORIALNEJ
TYPU „K”

JEDNOSTKA ARTYLERII WOJSK OT

Dywizjon artylerii samobieżnej typu K jest pododdziałem wchodzącym w skład brygad artylerii wojsk OT i służy do zapewnienia wsparcia ogniowego brygadom obrony terytorialnej. Wyposażony jest w samobieżne armatohaubice kalibru 155 mm umieszczone na podwoziach kołowych.

Struktura dywizjonu

Dywizjon Artylerii składa się z:

– DOWÓDZTWA
– BATERII DOWODZENIA
– 3 BATERII ARMATOHAUBIC 155mm
– BATERII LOGISTYCZNEJ

Środkami bojowymi dywizjonu są:

24 samobieżne (kołowe) armatohaubice 155mm SGH-5-155

SGH-5-155

BATERIA DOWODZENIA

Bateria dowodzenia składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu zabezpieczenia

Razem bateria liczy 84 – żołnierzy i ma:
– 3 transportery opancerzone
– 12 samochodów ciężarowo-terenowych
– 16 samochodów terenowych

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna medyczna
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 42 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 3 transportery opancerzone
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– 5 samochodów terenowych
– 3 pojazdy sanitarne na bazie samochodu terenowego

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy


Drużyna dowódcy dywizjonu liczy (wraz dowództwem) 20 żołnierzy:
– dowódca dywizjonu
– zastępca dowódcy dywizjonu
– szef sztabu dywizjonu
– adiutant dowódcy dywizjonu
– 2 podoficerów specjalistow kierowania ogniem
– 2 podoficerów sztabowych
– 2 podoficerów łączności
– 2 szeregowych-specjalistów łączności
– 2 kierowców transporterów opancerzonych
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– transporter opancerzony AVW-4-SPC (stanowisko dowodzenia)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazdy z wyposażeniem sztabowym)
– 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna  liczy 13 żołnierzy:
– dowódca drużyny – lekarz
– pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
– 3 podoficerów sanitarnych
– 3 sanitariuszy
– 4 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenwe UVL-5-AM (pojazd sanitarny)
– samochód terenowy UVL-5

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66 (pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna


Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– kierowca transportera opancerzonego
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton zabezpieczenia
– drużyna dowódcy
– drużyna łączności
– drużyna rozpoznania topograficznego
– drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Pluton zabezpieczenia liczy 42 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 5 samochodów ciężarowo-terenowych
– 8 samochodów terenowych

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy plutonu zabezpieczenia liczy 8 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer informatyk
– podoficer łączności
– 2 szeregowych-specjalistów
– 2 kierowców samochodu terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna łączności

Drużyna łączności

Drużyna łączności liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– podoficer informatyk
– 4 podoficerów łączności
– 6 szeregowych-specjalistów
– kierowca transportera opancerzonego
– 2 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– 2 podoficerów-specjalistów topografii
– podoficer informatyk
– 2 szeregowych-specjalistów
– 3 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 3 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego liczy 14 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– podoficer informatyk
– 2 dowódców stacji
– 6 specjalistów radiolokacji
– kierowca samochodu terenowego
– 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66RDR (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
– samochód terenowy UVL-5

BATERIA ARMATOHAUBIC 155 mm

Bateria armatohaubic składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 2 plutonów ogniowych

Razem bateria liczy 115 żołnierzy i ma:
– 8 armato-haubic samobieżnych 155mm SGH-5-155
– 3 opancerzone transportery dowodzenia AVW-4-SPC (HQ)
– 8 opancerzonych transporterów amunicyjnych AVW-4-SPC (A)
– kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
– 18 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna
– drużyna amunicyjna

Pluton dowodzenia liczy 41 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– opancerzony transporter dowodzenia AVW-4-SPC
– kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
– 17 samochodów ciężarowo-terenowych
– 2 samochody terenowe
– 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy baterii liczy 10 żołnierzy:
– dowódca baterii
– 4 specjalistów kierowania ogniem
– podoficer sanitarny
– kierowca transportera opancerzonego
– kierowca samochodu terenowego
– 2 motocyklistów

Drużyna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony dowodzenia AVW-4-SPC (HQ)
– samochód terenowy UVL-5
– 2 motocykle

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii-kancelista
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44 (pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników (różne specjalności)
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna liczy 12 żołnierzy:
– podoficer amunicyjny (dowódca drużyny)
– 2 pomocników podoficera amunicyjnego
– 8 kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna amunicyjna ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5
– 8 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-66

Pluton ogniowy

Pojazdy plutonu ogniowego

Pluton ogniowy liczy 37 żołnierzy i składa się z:
– sekcji dowódcy
– 4 działonów armato-haubic samobieżnych 155mm

Pluton dysponuje:
– transporter opancerzony dowodzenia AVW-4-SPC (HQ)
– 4 transportery opancerzone amunicyjne AVW-4-SPC (A)
– 4 armato-haubice samobieżne SGH-5-155

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej działon SGH-5-155.

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia  liczy 5 żołnierzy
– dowódca plutonu
– podoficer ogniowy
– podoficer łączności
– sanitariusz
– kierowca transportera dowodzenia

Sekcja dysponuje transporterem opancerzonym dowodzenia AVW-4-SPC (HQ)

Działon armatohaubicy

Działon SGH-5-155

Działon armatohaubicy liczy 8 żołnierzy
– działonowy
– celowniczy
– 2 ładowniczych
– kierowca armato-haubicy
– 2 amunicyjnych
– kierowca transportera amunicyjnego

Działon dysponuje:
– armatohaubicą samobieżną SGH-5-155
– transporterem opancerzonym amunicyjnym AVW-4-SPC (A)

BATERIA LOGISTYCZNA

Bateria logistyczna składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
– plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
– plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
– plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)