Katalog – Czołgi podstawowe
Katalog sprzętu i uzbrojenia

Wozy bojowe

CZOŁGI PODSTAWOWEPOJAZDY W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYMTyp T-4

Czołg podstawowy
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – Leopard-2A4 i 2A5)

Podstawowy czołg Wojsk Lądowych RB, użytkowany w jednostkach operacyjnych. Zmodyfikowana wersja wozu T-4, pod kątem zwiększenia osłony pancernej oraz nowocześniejszych SKO – charakteryzuje się dużą odpornością na ogień, dobrym uzbrojeniem (armata gładkolufowa 120mm) i mobilnością w terenie. Pierwszą wersją używaną w SZ RB był T-4A, który został następnie zmodernizowany (pod kątem zwiększenia odporności i nowocześniejszych SKO) do standardu T-4B oraz produkowany już w tym wariancie od podstaw. W 2016 czołgi T-4B zostały poddane kolejnej modernizacji (tym razem kolejne unowocześnienie SKO) i obecnie pojazd występuje już tylko w odmianie T-4B1. .

T-4B1 – czołg podstawowy (zmodernizowany wariant T-4B)

T-4B – czołg podstawowy

Przez pewien czas czołgi T-4A (niezmodernizowane) były używane w piechocie morskiej – a racji mniejszej masy, a obecnie część tych wozów jest wykorzystywana w ośrodkach szkolnych – głównie do szkolenia kierowców.

T-4A – czołg podstawowy

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa bojowa: 60 t (T-4B/B1) lub 55 t (T-4A)
 • prędkość: 68km/h (szosa), 50km/h (teren)
 • zasięg: 550km
 • załoga: 4 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • 120mm armata gładkolufowa (L/47)
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • 7,62mm karabin maszynowy na stropie wieży
 • wyrzutnia granatów dymnych


Typ T-2

Czołg podstawowy
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – T-72 i jego modyfikacje np. PT-91)

Czołg starszego typu używany jeszcze w jednostkach obrony terytorialnej SZ RB. Odmiana czołgu T-2 poddana głębokiej modernizacji poprzez m.in. wymianę SKO oraz zastosowanie pancerza reaktywnego. Wóz charakteryzujący się niewielką sylwetką (3 osobowa załoga, ze względu na automat ładujący armatę), przeciętnym własnościami trakcyjnymi (pogorszonymi przez wzrost masy do 54 t), ale o gorszym, od nowocześniejszych czołgów pancerzu i gorszych parametrach armaty 125mm. Obecnie używane w OT czołgi tego typu występują w standardzie T-2M1

T-2M1 – czołg podstawowy

Dwa starsze warianty czołgu T-2 używane dawniej w jednostkach pancernych i piechoty SZ RB. Obecnie pewne ilości tych czołgów, nie zmodernizowanych do standardu T-2M1 znajdują się w magazynach SZ RB oraz są używane do szkolenia kierowców.

T-2M – czołg podstawowy

T-2A – czołg podstawowy

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa bojowa: 54t (T-2M), 42-46 t (T-2A/B)
 • prędkość: 60km/h (szosa), 48km/h (teren)
 • zasięg: 400km
 • załoga: 3 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • 125mm armata gładkolufowa
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • 12,7mm karabin maszynowy na stropie wieży
 • wyrzutnia granatów dymnych


CZOŁGI UŻYWANE DAWNIEJ I NIETYPOWETyp T-3

Czołg podstawowy
kołowy wóz bojowy
(wzorzec z reala – T-90)

Czołg używany dawniej w „pustynnej” 2 BOT Bengazi (4-kompanijny bcz), obecnie znajduje się w niewielkich ilościach (ok. 60szt.) magazynach SZ RB. Czołg charakteryzuje się niewielką sylwetką (3 osobowa załoga, ze względu na automat ładujący armatę) i nowocześniejszą osłoną pancerną od wozów typoszeregu T-2. Uzbrojeniem jest armata gładkolufowa 125mm, która pomimo większego kalibru ma gorsze osiągi niż armata 120mm stosowana w czołgach T-4. W związku z przyjęciem do uzbrojenia właśnie T-4, produkcję czołgu T-3 zakończono po wytworzeniu niewielkiej serii pojazdów.

T-3A – czołg podstawowy.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • masa: 46,5 t (T-3A)
 • prędkość: 65km/h (szosa)
 • zasięg: 650 km
 • załoga: 3 żołnierzy
Uzbrojenie:
 • 125mm armata gładkolufowa
 • 7,62mm karabin maszynowy sprzężony z działem
 • 12,7mm karabin maszynowy na stropie wieży
 • wyrzutnia granatów dymnych