Katalog – Śmigłowce szturmowe

Katalog sprzętu i uzbrojenia – Śmigłowce

ŚMIGŁOWCE SZTURMOWE

Śmigłowiec szturmowy HA-8

Wzorzec z reala – Ka-50

Jednomiejscowy śmigłowiec szturmowy przeznaczony do zwalczania broni pancernej oraz wsparcia ogniowego wojsk lądowych. Uzbrojony w działko pokładowe 30mm oraz mogący przenosić 12 kierowanych pocisków przeciwpancernych naprowadzanych laserowo o prędkości 610 km/h i zasięgu do 10 km (praktyczny 7 km) oraz zdolności przebijania pancerza sprowadzalnego do 900mm. Oprócz PPK śmigłowiec może być uzbrajany w zasobniki z niekierowanymi pociskami rakietowymi, bomby oraz kierowane pociski powietrze-powietrze bliskiego zasięgu o naprowadzaniu termicznym – oprócz ataków na cele naziemne maszyna ta posiada wysokie zdolności walki powietrznej i może z powodzeniem służyć do zwalczania śmigłowców przeciwnika.

Śmigłowiec HA-8 w swojej podstawowej odmianie jest stosowany w pułkach śmigłowców wchodzących w skład dywizji zmechanizowanych. Dla celów wspierania desantu morskiego opracowano wersję HA-8S, która różni się częścią awioniki – została ona przystosowana do wykonywania lotów nad morzem.

Ilość śmigłowców HA-8 w użytku Wojsk Lądowych  – 436

HA-8 lotnictwa Wojsk Lądowych.

Ilość śmigłowców HA-8S w użytku Marynarki Wojennej  – 54

HA-8S lotnictwa Marynarki Wojennej

Dane taktyczno-techniczne HA-8

Długość (z obracającymi się wirnikami) – 16 m
Średnica wirników – 14,5 m
Wysokość – 4,95 m

Masa własna – 7700 kg
Masa startowa normalna – 9800 kg
Masa startowa maksymalna – 10800 kg

Prędkość dopuszczalna – 350 km/h
Prędkość maksymalna – 310 km/h
Prędkość przelotowa – 270 km/h
Prędkość maksymalna do tyłu – 90 km/s

Pułap praktyczny – 5500m
Pułap zawisu – 4000m
Prędkość wznoszenia – 10m/s

Zasięg maksymalny – 1160 km (do przebazowania)
Promień bojowy – do 450km

Uzbrojenie:
– działko 30mm/500 sztuk amunicji
– uzbrojenie podwieszane do 3000kg