ORB „Rewolucja Marcowa”

ORB „Rewolucja Marcowa”

Lekki lotniskowiec
= numer taktyczny L-11 =

11 października 2020 okręt został przekazany Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i nazwany tam OGR „Andrzej Swarzewski”

Wzorzec z reala – Principe de Asturias.

ORB „Rewolucja Marcowa”.

Lotniskowiec ORB „Rewolucja Marcowa” był pierwszym i przez długi czas jedynym okrętem lotniczym w służbie Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej – pojawił się 14 stycznia 2014, a nazwę nadano Rozporządzeniem MON z 27 stycznia 2014.

Jest to stosunkowo niewielki okręt lotniczy przeznaczony do wykonywania różnorodnych zadań zarówno w zakresie zapewniania osłony lotniczej własnym jednostkom wojennym, poprzez eskortę konwojów zaopatrzeniowych i patrolowanie wyznaczonych akwenów i reagowanie na naruszenia zamkniętych obszarów przez siły powietrzne i nawodne, zwalczanie okrętów podwodnych aż do zapewniania osłony lotniczej własnym siłom desantowym.

Sylwetka okrętu.

Na okręcie może bazować do 28 samolotów i śmigłowców, przy czym maksymalna pojemność hangaru wynosi 17 maszyn (część przebywać musi na pokładzie) – przy czym z zasady okręt operuje z 12 samolotami i 12 śmigłowcami. Lotniskowiec nie posiada katapult i może przyjmować tylko samoloty pionowego startu i lądowania, przy czym mogą one startować z krótkiego rozbiegu, co zwiększa ich możliwy udźwig i zasięg. Start z rozbiegu ułatwia rampa w przedniej części pokładu czyli końcowy odcinek pokładu startowego uniesiony pod kątem 12 stopni w górę.

Na okręcie bazują:

Samoloty STOVL typu F-12B
Śmigłowce ZOP typu HS-7

W okresie od stycznia 2014 do listopada 2019 na okręcie używano samolotów VTOL typu AS-4F i AS-4A – inne było też malowania samolotów i śmigłowców pokładowych

Samoloty VTOL typu AS-4F
Samoloty  VTOL typu AS-4A
Śmigłowce ZOP typu HS-7

Dane taktyczno-techniczne okrętu:

 • Wyporność standard – 14000 t
 • Wyporność pełna – 18000 t
 • Długość okrętu – 195,9 m
 • Szerokość kadłuba – 24,3 m
 • Wymiary pokładu startowego – 175,3 x 29 m
 • Zanurzenie – 9,4 m
 • Prędkość – 26 węzłów
 • Zasięg – 6500 Mm przy prędkości 20 węzłów
 • Załoga – 700 marynarzy

Uzbrojenie:

 • Wyrzutnia kierowanych pocisków rakietowych MSA-8-2
 • 8 działek przeciwlotniczych GSA-2-40 (4 stanowiska – wieże dwudziałowe)