Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. powołania Sędziego LudowegoPostanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Sędziego Ludowego
z dnia 7 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o sądownictwie z 28 marca 2019 r. oraz Uchwały Parlamentu ws. wyrażenia opinii o kandydacie na urząd Sędziego Ludowego z 7 kwietnia 2019 r.
Artykuł 1
Powołuję Jana Sapiehę na urząd Sędziego Ludowego.
Artykuł 2
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej