Postanowienie Prezydenta RB ws. powołania Inspektora Instytutu PracyPostanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Inspektora Instytutu Pracy
z dnia 7 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 4 Ustawy o Instytucie Pracy z 5 kwietnia 2019 r.
Artykuł 1
Powołuję Jana Kaniewskiego na urząd Inspektora Instytutu Pracy.
Artykuł 2
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej