Katalog – Karabiny i karabinki
Katalog sprzętu i uzbrojenia

Broń strzelecka

Broń indywidualna – karabiny i karabinkiBROŃ W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYM

BROŃ W ZAPASACH MAGAZYNOWYCH

BROŃ NIETYPOWA I PRODUKOWANA NA EKSPORTBROŃ W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYMKarabin automatyczny RA AR-7

Karabin automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – FN SCAR-H)

Karabin automatyczny AR-7 to typoszereg nowej broni strzeleckiej wprowadzanej do uzbrojenia Sił Zbrojnych RB od lipca 2020, w celu uzupełnienia karabinków automatycznych z typoszeregu AC-7. Na skutek doświadczeń w eksploatacji karabinków AC-4 i AC-4S stwierdzono, że w wielu sytuacjach istnieje potrzeba uzupełnienia, strzelających amunicją pośrednią karabinków i subkarabinków bronią strzelającą amunicją karabinową czyli karabinami automatycznymi. Ma to zwiększyć skuteczność prowadzenia celnego ognia na większych odległościach. Karabin AR-7 był opracowywany równolegle z karabinkami AC-7 i mają w zasadzie identyczną konstrukcję, różniąc się kwestiami wymiarowymi i mechanizmami przystosowanymi do użycia nabojów karabinowych 7,62 mm x 51.

Odmiany AR-7:

 • karabin AR-7 (broń z lufą o długości 400 mm),
 • karabin AR-7L (broń z lufą o długości 500 mm),
 • subkarabin AR-7S (broń z lufą o długości 330 mm).

Karabin AR-7 – broń z lufą o długości 400 mm

AR-7 w wersji podstawowej
AR-7 z celownikiem optoelektronicznym
AR-7 ze złożoną kolbą (wyposażony w pionowy, 6-położeniowy chwyt przedni)
AR-7 z granatnikiem podwieszanym 40 mm i innym typem celownika.

Karabin AR-7 – broń z lufą o długości 500 mm

AR-7L – broń w konfiguracji uzbrojenia strzelca wyborowego na szczeblu pododdziału.

Subkarabin AR-7S – broń z lufą o długości 330 mm

AR-7S – bez osprzętu

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 889-635/965-711/1067-813 mm
 • długość lufy: 330/400/500 mm
 • masa broni: 3,49/3,58/3,72 kg
 • pojemność magazynka: 20 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 550–600 strz./min.


Karabinek automatyczny RA AC-7

Karabinek automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem pośrednim
(wzorzec z reala – FN SCAR-L)

Karabinek automatyczny AC-7 to typoszereg nowej broni strzeleckiej wprowadzanej do uzbrojenia Sił Zbrojnych RB od lipca 2020, w celu zastąpienia karabinków AC-4 i AC-4S i wykorzystuje tą samą amunicję pośrednią 5,56 mm x 45. Podobnie jak AR-7, karabinki typoszeregu AC-7 działają na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przed boczny otwór w lufie i są ryglowane przez obrót zamka.Kolba jest składana na prawą stronę i mam możliwość regulacji długości.

Odmiany AC-7:

 • karabinek AC-7 (broń z lufą o długości 355 mm),
 • karabinek AC-7L (broń z lufą o długości 457 mm),
 • subkarabinek AC-7S (broń z lufą o długości 254 mm).

Karabinek AC-7 – broń z lufą o długości 355 mm

AC-7 w wersji podstawowej
AC-7 z celownikiem optoelektronicznym
AC-7 ze złożoną kolbą (wyposażony w pionowy, 6-położeniowy chwyt przedni)

Karabinek AC-7L – broń z lufą o długości 457 mm

AC-7L w konfiguracji karabinka wyborowego

Karabinek AC-7S – broń z lufą o długości 254 mm

AC-7S – broń bez osprzętu

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • kaliber: 5,56 mm x 45
 • długość broni: 787-533/889-635/990-736 mm
 • długość lufy: 254/355/457 mm
 • masa broni: 3,04/3,29/3,49 kg
 • pojemność magazynka: 30 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 550–600 strz./min.


Karabinek automatyczny RA AC-4

Karabinek automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem pośrednim
(wzorzec z reala – M16/M4)

Karabinki automatyczne typoszeregu AC-4 zaczęły być wprowadzane do uzbrojenia w drugiej połowie 2014, w celu zastąpienia broni typoszeregu AC-1. Jednak pewna ich liczba znajdowała się na zapasach magazynowych od początku państwowości bialeńskiej – były pozostałością po poprzedniej państwowości. Ponieważ jednak broń typoszeregu AC-1 stanowiła zdecydowaną większość to ona pierwotnie stanowiła typowe uzbrojenie strzeleckie w SZ RB. Dopiero pod koniec lata 2014 uruchomiono produkcję nowszych odmian AC-4 i zaczęto nimi zastępować AC-1 (głównie były to AC-1M) – proces ten zakończył się dopiero w pierwszej połowie 2015. Karabinki typoszeregu AC-4 strzelają amunicją 5,56 mm x 45 i działają na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie (w układzie beztłokowym) oraz są ryglowane przez obrót zamka.

Odmiany AC-4:

 • karabinek AC-4 (broń z lufą o długości 508 mm),
 • karabinek AC-4GL (broń z lufą o długości 508 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm),
 • karabinek AC-4S (broń z lufą o długości 370 mm).
 • karabinek AC-4SGL (broń z lufą o długości 370 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm).

Karabinek AC-4 – broń z lufą o długości 508 mm

AC-4

Karabinek AC-4GL – broń z lufą o długości 508 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm.

AC-4GL

Karabinek AC-4S – broń z lufą o długości 370 mm.

AC-4S

Karabinek AC-4SGL – broń z lufą o długości 370 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm.

AC-4SGL – kolba wsunięta.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

 • kaliber: 5,56 mm x 45
 • długość broni: 838-757/1003 mm
 • długość lufy: 370/508 mm
 • masa broni: 2,52/2,89 kg
 • pojemność magazynka: 20 lub 30 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 700–900 strz./min.

Zmodyfikowane karabinki AC-4M

W związku z faktem, że proces wymiany broni typoszeregu AC-4 na karabiny i karabinki AR-7 i AC-7 to proces długotrwały – pewna część broni AC-4 pozostanie jeszcze w uzbrojeniu dość długo. Spowodowało to konieczność zmodernizowania tej broni, tak aby spełniała warunki współczesnego pola walki. Karabinki AC-4 otrzymały w związku z tym nowe kolby (obecnie wsuwane-regulowane kolby mają wszystkie odmiany tej broni) oraz odpowiednią ilość szyn uniwersalnych przeznaczonych do montowania osprzętu i różnego typu celowników optoelektronicznych (mechaniczne przyrządy celownice są składane i traktowane jako awaryjne). Dodatkowo opracowano odmianę subkarabinka z lufą skróconą do 254 mm do pełnienia roli PDW.

Karabinek AC-4M
Karabinek AC-4M z podwieszonym granatnikiem 40mm (granatnik można podwiesić do każdego karabinka bez dokonywania żadnych zmian elementów broni).
Karabinek AC-4MS – kolba wsunięta
Karabinek AC-4MS z podwieszonym granatnikiem 40mm (granatnik można podwiesić do każdego karabinka bez dokonywania żadnych zmian elementów broni) – kolba wsunięta
Subkarabinek AC-4SC


BROŃ W ZAPASACH MAGAZYNOWYCHKarabinek automatyczny AC-1 i AC-1M

Karabinek automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem pośrednim
(wzorzec z reala – AKM/AKMS/AK-74/AKS-74/AKS-74U)

Karabinki typoszeregu AC-1 i ich zmodernizowane odmiany (strzelające inną amunicją) AC-1M były pozostałością po poprzedniej państwowości i pierwotnie stanowiły podstawowe strzeleckie uzbrojenie indywidualne w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Broń ta od połowy 20-14 była zastępowana przez karabinki AC-4, ale całkowite wycofanie do magazynów broni AC-1M nastąpiło dopiero w pierwszej połowie 2015. Znikoma ilość AC-1 została wycofana wcześniej.

Karabinki AC-1 i AC-1M mają identyczną konstrukcję mechanizmów wewnętrznych, a odróżnia je używana amunicja pośrednia: AC-1 strzelają nabojem 7,62 mm x 39, a AC-1M nabojem 5,45 mm x 39. Wszystkie działają na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie oraz sa ryglowane przez obrót zamka. Broń cechuje się dużą niezawodności i odpornością na zanieczyszczenia, ale ma kiepską ergonomię.Słabo też nadaje się do używania z nowoczesnymi celownikami optoelektronicznymi, a ich celność jest gorsza niż AC-4. jednak ze względu na „idiotoodporność” oraz łatwą obsługę, nawet przez osoby słabo wyszkolone SZ RB utrzymują pewną ilość AC-1M i AC-1MS na zapasach mobilizacyjnych. Cześć tej broni została tez przeznaczona do dozbrajania gwardii lennych.

Odmiany AC-1:

 • karabinek AC-1 (broń strzelająca nabojem 7,62 mm x 39 ze stałą kolbą),
 • karabinek AC-1F (broń strzelająca nabojem 7,62 mm x 39 z kolbą składaną),
 • karabinek AC-1M (broń strzelająca nabojem 5,45 mm x 39 ze stałą kolbą),
 • karabinek AC-1MF (broń strzelająca nabojem 5,45 mm x 39 z kolbą składaną),
 • subkarabinek AC-1MS (skrócona broń strzelająca nabojem 5,45 mm x 39 z kolbą składaną).

Karabinek AC-1

AC-1
AC-1F

Karabinek AC-1M

AC-1M
AC-1MF
AC-1MS

Podstawowe dane taktyczno-techniczne AC-1/AC-1F/AC-1MS

 • kaliber: 5,45 mm x 39
 • długość broni: 933/933-700/735-490 mm
 • długość lufy: 415/415/207 mm
 • masa broni: 3,3/3,4/2,7 kg
 • pojemność magazynka: 30 lub 40 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 600-650 strz./min.

W związku z utrzymywaniem broni typoszeregu AC-1M na zapasach magazynowych w warsztatach uzbrojenie podjęto działania modernizacyjne, polegające na wymianie kolb (wszystkie składane o regulowanej długości) oraz wyposażenia broni w szyny uniwersalne. Zmodernizowane AC-1M oznaczane są jako AC-M2.

AC-1M2 – broń wyposażona w celownik optoelektroniczny
AC-1M2 – zastosowano chwyt górny z celownikiem optycznym i kolimatorowym z karabinka AC-6 oraz pionowy, 6-położeniowy chwyt przedni.
AC-1M2 – z podwieszonym granatnikiem 40 mm oraz zamontowanym kolimatorem.
AC-1M2U – karabinek AC-1M ze skróconą lufą do 350 mm, granatnikiem i kolimatorem.
AC-1M2S – kolba złożona, celownik klasy „red dot”oraz pionowy, 6-położeniowy chwyt przedni.


BROŃ NIETYPOWAKarabinek automatyczny AC-6

Karabinek automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem pośrednim
(wzorzec z reala – G-36)

Karabinki AC-6 zostały opracowane przez Ronon Arms na zapotrzebowanie niektórych formacji policyjnych oraz w związku z zamówienie z Agencji Ochrony i Usług Militarnych Ronon Shield. Siły Zbrojne RB zakupiły partię testową tej broni i rozważały wprowadzenie go do uzbrojenia zamiast AC-4, jednak finalnie wybrano AC-7 i AR-7. Broń działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie i jest ryglowana przez obrót zamka. Strzela amunicją 5,56 mm x 45 i w odmianie podstawowej jest wyposażona zarówno w celownik optyczny, jak i kolimatorowy.

Odmiany AC-6:

 • karabinek AC-6 (broń z lufą o długości 480 mm),
 • karabinek AC-6S (broń z lufą o długości 318 mm),
 • subkarabinek AC-6SC (broń z lufą o długości 228 mm),

Karabinek AC-6 z lufą o długości 480 mm

AC-6
AC-6 z podwieszonym granatnikiem 40 mm

Karabinek AC-6S z lufą o długości 318 mm

AC-6S
AC-6S z podwieszonym granatnikiem 40 mm

Subarabinek AC-6SC z lufą o długości 228 mm

AC-6SC

Podstawowe dane taktyczno-techniczne AC-6/AC-6S/AC-6SC

 • kaliber: 5,56 mm x 45
 • długość broni: 999-758/860-615/720-500 mm
 • długość lufy: 480/318/228 mm
 • masa broni: 3,63/3,3/2,82 kg
 • pojemność magazynka: 30 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 750 strz./min.


Karabin automatyczny AR-3

Karabin automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – G-3)

Karabiny automatyczne AR-3 zostały opracowane w połowie 2014 przez Ronon Arms (jeszcze wówczas Razor Arms) na zapotrzebowanie niektórych formacji policyjnych oraz w związku z zamówienie z Agencji Ochrony i Usług Militarnych Ronon Shield. Siły Zbrojne RB zakupiły partię testową tej broni, a następnie niewielką partię broni dla sił specjalnych oraz w ramach umowy na uzbrojenia Gwardii Palatynatu Leocji – dla tamtejszej Żandarmerii. Broń działa na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego, a ryglowanie opiera się na dwóch symetrycznych rolkach. Strzela amunicją 7,62 mm x 51 i jest zasilana z 20-nabojowych magazynków pudełkowych.

Odmiany AR-3:

 • karabin AR-3 (broń ze stałą kolbą),
 • karabin AR-3GL (broń ze stałą kolbą i granatnikiem podwieszanym),
 • karabin AR-3F (broń z kolbą wsuwaną),
 • karabin AR-3MR (wyselekcjonawana broń z celownikiem optycznym),
 • subkarabinek AC-1MS (skrócona broń strzelająca nabojem 5,45 mm x 39 z kolbą składaną).

Karabin AR-3

Karabin AR-3GL – broń z 40 mm granatnikiem podwieszanym

Karabin AR-3F – broń z kolbą wysuwaną

Karabin AR-3MR – broń wyselekcjonowana, z celownikiem optycznym dla strzelców wyborowych na szczeblu pododdziału

Podstawowe dane taktyczno-techniczne AR-3/AR-3F

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 1025/1025-840 mm
 • długość lufy: 450 mm
 • masa broni: 4,4/4,7 kg
 • pojemność magazynka: 20 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 500-600 strz./min.

Część posiadanych przez Siły Zbrojne karabinów AR-3 została poddana modernizacji, w trakcie której wyposażono je z kolby składane oraz zestaw szyn uniwersalnych. Taka broń występuje pod oznaczeniem AR-3M.Karabin automatyczny AR-1

Karabin automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – M14)

Karabiny automatyczne AR-1 stanowiły pozostałość po poprzedniej państwowości i były używane w Siłach Zbrojnych w ograniczonym zakresie, większość tej broni zresztą od razu trafiła do magazynów. Karabin działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie i jest ryglowana przez obrót zamka.

Karabin AR-1

Podstawowe dane taktyczno-techniczne AR-1

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 1129 mm
 • długość lufy: 559 mm
 • masa broni: 4,1 kg
 • pojemność magazynka: 20 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 700-750 strz./min.

W połowie 2014 część karabinów AR-1 została poddana selekcji pod względem celności i rozrzutu, a wyłonione egzemplarze przebudowano na karabiny wyborowe SR-1.