Katalog – uniwersalne karabiny maszynowe
Katalog sprzętu i uzbrojenia

Broń strzelecka

Broń zespołowa – uniwersalne karabiny maszynoweBROŃ W UŻYTKOWANIU BIEŻĄCYMUniwersalny karabin maszynowy RA UMG-3

uniwersalny karabin maszynowy
zespołowa broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – FN MAG)

Uniwersalny karabin maszynowy UMG-3 został opracowany w celu zastąpienia starszych typów broni tej klasy czyli UMG-1 i UMG-2 – jednak finalnie nie zastąpił ich całkowicie. Wprowadzanie do uzbrojenia tej broni rozpoczęło się w drugiej połowie 2014 (równolegle z wprowadzaniem karabinków AC-4), ale nie spowodował całkowitego wycofania poprzednich typów uniwersalnych karabinów maszynowych. Broń jest zasilana amunicją 7,62 mm x 51 – z rozsypnej taśmy nabojowej. Zasada działania to odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, a ryglowanie odbywa się za pomocą rygla wahliwego, działającego w płaszczyźnie pionowej. Broń może być używana z dwójnogiem (jako rkm) lub być osadzana na podstawie trójnożnej.

Uniwersalny karabin maszynowy UMG-3

UMG-3

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 1260 mm
 • długość lufy: 545 mm
 • masa broni: 10,85 (podstawa trójnożna 10,5) kg
 • zasilanie: taśma 200 lub 100 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 600–1000 strz./min.


Uniwersalny karabin maszynowy RA UMG-2M

uniwersalny karabin maszynowy
zespołowa broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – PKM/PKM NATO)

Uniwersalny karabin maszynowy UMG-2 był pozostałością po poprzedniej państwowości i był używany od początku istnienia Sił Zbrojnych RB. Z chwilą zmian w uzbrojeniu strzeleckim, które spowodowały m.in. całkowite wycofanie amunicji 7,62 mm x 54R (a taką były zasilane UMG-2) duża ilośc karabinów maszynowych UMG-2 została przebudowana na wersję UMG-2M strzelającą amunicją 7,62 mm x 51, która stała się standardem w SZ RB. Broń pozostałą głownie w uzbrojeniu niektórych wozów bojowych i bywa montowana na obrotnicach różnych pojazdów. Broń jest zasilana z ciągłej lub segmentowej taśmy nabojowej. Zasada działania to odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, a ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka. Broń może być używana z dwójnogiem (jako rkm) lub być osadzana na podstawie trójnożnej.

Uniwersalny karabin maszynowy UMG-2M

UMG-2M

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 1196 mm
 • długość lufy: 605 mm
 • masa broni: 7,5 kg (podstawa trójnożna 4,5 kg)
 • zasilanie: taśma 100, 200 lub 250 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 650 strz./min.


Uniwersalny karabin maszynowy UMG-1M

uniwersalny karabin maszynowy
zespołowa broń strzelecka strzelająca nabojem karabinowym
(wzorzec z reala – MG-1/MG-3)

Uniwersalne karabiny maszynowe UMG-1 i UMG-1M były pierwotnie dziedzictwem po poprzedniej państwowości. Nie wprowadzono ich do uzbrojenia, ale strzelające amunicją 7,62 mm x 51 UMG-1M zmagazynowano, a wycofano (wyprzedano) tylko UMG-1 strzelające amunicją nietypową dla SZ RB czyli 7,92 mm x 57IS. Zmagazynowane UMG-1M użyto do uzbrojenia wprowadzanych w połowie 2014 czołgów T-4 (duża szybkostrzelność była w tym zastosowaniu zaletą) oraz podjęto ich produkcję ponieważ zapotrzebowanie było większe niż zapasy magazynowe. Z czasem pojawiły się zamówienie na ten typ broni również spoza SZ RB (broń zakupiła m.in. agencja Ronon Shield na potrzeby własne oraz na eksport do Suderlandu). Karabin maszynowy UMG-1M działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z ryglowaniem za pomocą dwóch symetrycznych rolek. Zasilanie odbywa się z taśmy ciągłej lub rozsypnej, a broń charakteryzuje się bardzo dużą szybkostrzelnością rzędu 1200 strz./min, przy czym w odmianie UMG-1M można ją zmniejszyć do 700 strz./min przy użyciu opóźniacza sprężynowego. Podobnie jak inne ukm-y broń może strzelać z dwójnogu (jako rkm) lub być osadzana na podstawie trójnożnej.

Uniwersalny karabin maszynowy UMG-1M

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • kaliber: 7,62 mm x 51
 • długość broni: 1225 mm
 • długość lufy: 565 mm
 • masa broni: 11,05 kg (masa podstawy 15,8 kg)
 • zasilanie: taśma 50 lub 200 nb
 • szybkostrzelność teoretyczna: 700 lub 1200 strz./min.