GRUPA LOTNICZA – LN-71

Konfiguracje grup lotniczych na lotniskowcu

ORB „Republika Bialeńska”

W związku w wprowadzeniem do służby samolotów F-12C zmienił się skład grupy lotniczej lotniskowca LN-71 i obecnie na pokładzie bazuje:

 • 36 wielozadaniowych samolotów myśliwsko-szturmowych FA-5C
 • 36 samolotów wielozadaniowych myśliwskich F-12C
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S

W przypadku zadań przewidujących głownie uderzenia na cele lądowe grupa lotnicza występuje w wariancie ze zwiększoną ilością maszyn FA-5C.

Stare grupy lotnicze w czasach (przed listopadem 2019) gdy na pokładzie lotniskowca używano samolów FA-5 oraz odmian samolotu szturmowo-bombowego A-1

Do zadań nastawionych przeciwko celom morskim, do zadań bliżej nieokreślonych oraz podczas patrolowania obszaru morskiego lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska” zabiera grupę lotniczą w składzie:

 • 48 wielozadaniowych samolotów FA-5
 • 12 samolotów szturmowo-bombowych A-1
 • 4 samoloty walki radioelektronicznej EA-1
 • 4 samoloty tankowce KA-1
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S
Grupa lotnicza do zadań przeciwko celom morskim.

W przypadku gdy lotniskowiec wykonuje zadanie uderzenia grupą lotniczą na cele lądowe skład grupy może ulec zmianie i zamiast 12 maszyn FA-5 można zabrać 12 samolotów A-1 czyli posiadać grupę lotniczą w składzie:

 • 36 wielozadaniowych samolotów FA-5
 • 24 samoloty szturmowo-bombowe A-1
 • 4 samoloty walki radioelektronicznej EA-1
 • 4 samoloty tankowce KA-1
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S
Grupa lotnicza skonfigurowana do zadań uderzeń na cele lądowe.